• Karar No: 2007/UM.Z-2869
  • Toplantı No: 2007/049
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 27.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/049
Gündem No :60
Karar Tarihi:27.08.2007
Karar No :2007/UM.Z-2869
Şikayetçi:
 Başkanlık İstemi
 İhaleyi yapan idare:
 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Emniyet Mah. Hipodrom Cad. 85 C Blok 06330 Yenimahalle/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
  /
Başvuruya konu ihale:
 2007/116955 İhale Kayıt Numaralı “110.000 Ton Kömür Alımı ve Dağıtımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

22.08.2007 tarih ve 07.06.42.0105/2007-49 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 25.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılacak olan “110.000 Ton Kömür Alımı ve Dağıtımı” ihalesine ilişkin olarak, 

 

Başkanlık istemine konu olan gazete haberine ilişkin olarak yapılan inceleme neticesinde; 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; Başkanlık istemine konu gazete haberinde özetle,  Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin internet sitesinde yayımladığı ihale ilanlarına bakıldığında binlerce ton yiyecek, yüz binlerce adet kırtasiye malzemesi ve 110.000 bin ton kömür alımına ilişkin ilanların olduğu, 110.000 bin ton kömür alımı ihalesinin şartnamesinde ne tür kömür alınacağının belli olmadığı, kalitesiz, kömür oranı yüksek kömürlerin ucuz olduğu için alınacağı ve bedava dağıtılacağı, bu nedenle bu konunun gündeme getirilmesi ve ihalede ithal malı kaliteli kömür alınmasının sağlanması aksi halde önümüzdeki kış bütün Ankara’nın zehir soluyacağı iddia edilmektedir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

İncelenen ihalede, iddiaların çevre mevzuatını ilgilendirdiği ve ihale mevzuatı yönünden bir aykırılık içermemesi nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

   Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:

Başvuru konusu ihalede, iddiaların çevre mevzuatını ilgilendirmesi nedeniyle konunun İçişleri Bakanlığına bildirilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle karara katılmıyorum.

 

 

 

                                                                                                               Adem KAMALI

                                                                                                                   Kurul Üyesi 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul