İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-2870
  • Toplantı No: 2007/049
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 27.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/049
Gündem No :61
Karar Tarihi:27.08.2007
Karar No :2007/UM.Z-2870
Şikayetçi:
 Dıgı-Com Elektronik Paz. A.Ş. - Nasa Medikal Tıbbi Gerç. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti., Dereboyu Caddesi No:11 Halkalı/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Trabzon Fatih Devlet Hastanesi Baştabipliği, İnönü Mahallesi Kavakmeydan Mevkii 61040 TRABZON
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.07.2007 / 19824
Başvuruya konu ihale:
 2007/57314 İKN|li CR Rontgen Görüntüleme Sistemi Alımı
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

27.08.2007 tarih ve 07.05.07.0105/2007-40  sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Trabzon Fatih Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 13.06.2007 tarihinde “Açık İhale Usulü” ile yapılan “CR Rontgen Görüntüleme Sistemi Alımı”  ihalesine ilişkin olarak Dıgı-Com Elektronik Paz. A.Ş. - Nasa Medikal Tıbbi Gerç. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 15.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 26.06.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 11.07.2007 tarih ve 19824 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 09.07.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İdareye yapmış oldukları şikayet başvurusunda Oluşum Medikal firmasının teklif etmiş olduğu KONİCA REGIUS 190 model cihazın teknik şartnameye uygun olmadığı, idarenin vermiş olduğu cevapta firmanın şartnameye uyacağını taahhüt ettiğini bildirdiği ancak bu durumun rekabete aykırı olduğu,

 

2) İdareye yapmış oldukları şikayet başvurularının 4734 sayılı Kanunun 12 nci maddesine aykırı olarak değerlendirildiği,

 

3) Cihaza en yüksek fiyatı veren firmaya ihalenin bırakıldığı,

 iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 Teknik Şartname ve ihale üzerinde bırakılan istekinin teklif ettiği Konica marka Regius 190 model cihazın kataloğu bir akademik kuruluşa gönderilerek ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif ettiği cihazın teknik şartnamenin a.4.7. maddesine uyup uymadığı 18.07.2007 tarih ve 1230-9689 sayılı yazı ile sorulmuş olup, 21.08.2007 tarih ve 36-5785 sayılı yazı ile akademik kuruluştan gelen cevapta “ İlgili bir devlet hastanesinin bilgisayarlı radyoloji (CR) sistemi teknik şartnamesinin tarayıcı ile ilgili a.4.7. maddesinde yer alan “cihaz çokluk kaset koymaya müsait olmalı” maddesi yeteri kadar açık değildir. Değerlendirmemize göre;

1) Eğer sistemin aynı anda birden fazla kaseti tarayabilmesi kastediliyorsa böyle bir teknoloji henüz mevcut değildir.

2) Eğer sistemin birden fazla kaseti taramaya hazırlık amacıyla barındırabilmesi kastediliyorsa ve ardışık olarak okunmaları sağlanacaksa tek bir kaset giriş yeri olan bu teklif edilen sistem çok kaset koymaya ve ardışık okumaya uygundur. “ denmektedir.

 

Bu görüş doğrultusunda Oluşum Medikal firmasının teklif etmiş olduğu KONİCA REGIUS 190 model cihazın teknik şartnameye uygun olmadığı hakkındaki iddianın yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasıyla ilgili olarak, idareye yapılan şikayetin değerlendirmesinin nasıl olacağı İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmelikte belirlenmiştir. Başvuru üzerine raportör tayin edilerek inceleme yapılması idarenin iç işleyişine ilişkin bir düzenlemedir. Bu kuralın ihlal edilmesi başvuru sahibinin şikayet hakkını doğrudan etkileyen bir husus olmadığından başvuru sahibinin bu yöndeki iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasıyla ilgili olarak idareden gönderilen ihale dosyası incelendiğinde söz konusu ihalede verilen geçerli tekliflerin en düşüğü üzerinde ihalenin bırakıldığı anlaşıldığından söz konusu iddia da yerinde bulunmamıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul