İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-2938
  • Toplantı No: 2007/052
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/052
Gündem No :9
Karar Tarihi:10.09.2007
Karar No :2007/UM.Z-2938
Şikayetçi:
 Prodata Telekominikasyon Elekt. Proje ve Dan. San. Tic. Ltd. Şti., 1374 Sok. No:26 Süsler Apt. B Blok Montrö/ İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Konak Belediye Başkanlığı, 9 Eylül Meydanı No:11 Kat 8 Basmane/ İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.08.2007 / 24108
Başvuruya konu ihale:
 2007/68187 İhale Kayıt Numaralı Swıtch,Disk,Data,Kartuş,Kablo ve Dağıtım Panosu Alımı
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.09.2007 tarih ve 07.06.51.0110/ 2007-55 sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Konak Belediye Başkanlığı tarafından 16.07.2007 tarihinde “Açık İhale Usulü” ile yapılan Swıtch,Disk,Data,Kartuş,Kablo ve Dağıtım Panosu Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Prodata Telekominikasyon Elekt. Proje ve Dan. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 31.07.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 02.08.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 21.08.2007 tarih ve 24108 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.08.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; İdari şartnamenin 33 üncü maddesi gereği alınan tekliflerde I. ve II. teklifi veren firmanın tekliflerinin teknik şartnameye göre mümkün gözükmediği, tekliflerin gerçek fiyatları yansıtmadığı, idarenin verilen düşük teklife açıklık getirmesi gerektiği ve düşük fiyat sorgulaması yapılması gerektiği iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru sahibinin, I. ve II. en yüksek teklifi veren firmanın tekliflerinin teknik şartnameye göre mümkün gözükmediği, idarenin bu düşük teklife açıklık getirmesi ve aşırı düşük teklif değerlendirmesi yapması gerektiği iddiasıyla ilgili olarak, 4734 sayılı Kanunun Aşırı Düşük Teklifler başlıklı 38 inci maddesinde, “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;  

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,  

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,  

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,  

   Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” düzenlemesi yer almaktadır. Bu düzenlemeye paralel bir düzenleme de Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 58 inci maddesinde yapılmıştır.

 

İhale işlem dosyasının incelenmesi neticesinde, söz konusu ihalede ihale komisyonunun aşırı düşük teklif değerlendirmesi yapmadığı, ihalenin ekonomik açıdan en avantajlı ve yaklaşık maliyetin altında olan tek teklifi veren Gen Bilgisayar Elektronik Tekstil Madencilik Gıda Mobilya İnş. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır. İdare, başvuru sahibine tebliğ etmiş olduğu 02.08.2007 tarih ve 770 sayılı cevap dilekçesinde adı geçen firmanın ticari itibarı ve ekonomik gücünün bu malları teklif ettiği bedellerle teslim etmeye elverişli olduğunun anlaşılması sebebiyle aşırı düşük teklif sorgulaması yapmaya gerek duymadığını belirtmiştir.    

           

             Mal alımı ihalelerinde, 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatın aşırı düşük fiyat sorgulamasına ilişkin hükümlerinin uygulanmasında, isteklilerin kendi durumları ve piyasa koşulları çerçevesinde teklif verebildiği yönünde genel bir kabul olup, bu konuda idarelerin takdir yetkisi bulunmaktadır.

 

            Yapılan açıklamalar doğrultusunda, idarenin yaptığı işlemde mevzuata herhangi bir aykırılık tespit edilmemiş olup, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul