İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-2950
  • Toplantı No: 2007/052
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/052
Gündem No :22
Karar Tarihi:10.09.2007
Karar No :2007/UM.Z-2950
Şikayetçi:
 Baysan Ecza Deposu San. ve Tic. A.Ş. Vekili Av. Muradiye Kuleci - Av. Savaş Özpirinç, 856 Sokak 7/710 Asilhan Konak/İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Kütahya Tarım İl Müdürlüğü, Ziraat Mahallesi Tavşanlı Caddesi KÜTAHYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 23.08.2007 / 24232
Başvuruya konu ihale:
 2007/87510 İhale Kayıt Numaralı “%1 Flumetrin İçerikli (500 cc Ambalajda) İlaç- Kene Mücadelesinde Kullanılmak Üzere- 4000 Kutu” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

03.09.2007 tarih ve 07.06.59.0092/2007-35 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Kütahya Tarım İl Müdürlüğü tarafından 11.07.2007 tarihinde Pazarlık Usulü ile yapılan “%1 Flumetrin İçerikli (500 cc Ambalajda) İlaç- Kene Mücadelesinde Kullanılmak Üzere- 4000 Kutu” alımı ihalesine ilişkin olarak Baysan Ecza Deposu San. ve Tic. A.Ş. Vekili Av. Muradiye Kuleci - Av. Savaş Özpirinç’in 23.08.2007 tarih ve 24232 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; ihaleye girmemeleri için idare tarafından aldatıcı, yanlış, gerçeğe aykırı beyanda bulunulmak suretiyle, ihale gününün kendilerinden gizlendiği, 11.07.2007 tarihinde iki kez idareye gittikleri halde idari şartname hazır değil bahanesiyle oyalanıp aldatıldıkları, 12.07.2007 tarihinde tekrar idareye gittiklerinde ihalenin 11.07.2007 tarihinde kendilerinden gizli olarak gerçekleştirildiğini ve ihale üzerinde bırakılan firma tarafından malların bu tarih itibariyle idareye teslim edildiğini öğrendikleri, ön fiyat tekliflerinden görüldüğü üzere en düşük ön fiyatı verdikleri halde, ihalede kamu yararının gözetilmediği, temel ilkelerin çiğnendiği, usule aykırı olarak yapılan ihalenin iptal edilmesi gerektiği iddia edilmektedir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle, Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul