• Karar No: 2007/UM.Z-2951
  • Toplantı No: 2007/052
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/052
Gündem No :23
Karar Tarihi:10.09.2007
Karar No :2007/UM.Z-2951
Şikayetçi:
 Mustafa KÜÇÜKŞAHİN, Develi Tekstil/KAYSERİ
 İhaleyi yapan idare:
 MSB Bursa İç Tedarik Bölge Başkanlığı, BURSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 16.07.2007 / 20323
Başvuruya konu ihale:
 2007/48838 İhale Kayıt Numaralı “13 Grup Muhtelif Havlu Alımı İhalesi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

03.09.2007 tarih ve 07.05.23.0178/2007-16 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            MSB Bursa İç Tedarik Bölge Başkanlığı tarafından 13.06.2007 tarihinde  ile yapılan 13 Grup Muhtelif Havlu Alımı İhalesi ihalesine ilişkin olarak Mustafa KÜÇÜKŞAHİN Develi Tekstil’in 16.07.2007 tarih ve 20323 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

1) Firmalarının sözkonusu ihaleye teklif vermediği, ihaleye katılan firmalardan Sörf Tekstil, Gama Tekstil ve Neşe Tekstilin teklif ettiği fiyatların bir birine yakın olduğu, bu durumun taraflar arasındaki anlaşmayı açıkça belgelediği, ihaleden önce Neşe Tekstil ve Gama Tekstil yetkilerinin fiyatları birlikte yazdığının ihale komisyonu başkanı tarafından görüldüğü ve komisyon başkanınca bu durumun herkesin huzurunda beyan edildiği,    

 

2) Hayrettin Erdem isimli Astsubay emeklisi şahsın Sörf Tekstil, Gama Tekstil ve Neşe Tekstil tarafından iş takibi amacıyla vekil tayin edildiği,

 

iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin birinci iddiasının ancak adli ve/veya idari soruşturma kapsamında değerlendirilmesi gereken bir husus olduğu, diğer yandan, incelenen ihalede Hayrettin ERDEM’in anılan firmaların vekili sıfatıyla hareket ettiğine ilişkin her hangi bir bilgi veya belgenin bulunmadığı tespit edilmiştir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

   
   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul