İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-3044
  • Toplantı No: 2007/053
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/053
Gündem No :63
Karar Tarihi:17.09.2007
Karar No :2007/UM.Z-3044
Şikayetçi:
 Özay Anestezi Tıbbi Laboratuvar Cihazlar San. ve Tic. Ltd. Şti., 1727 Sok. 12/3 Karşıyaka/İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Tavas Devlet Hastanesi Baştabipliği, Bağlar Mevkii 20500 Tavas/DENİZLİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 09.08.2007 / 22892
Başvuruya konu ihale:
 2007/88568 İhale Kayıt Numaralı “7 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı (5 inci Kalem Anestezi Cihazı)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

11.09.2007 tarih ve 07.06.06.0185/2007-32E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Tavas Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 13.08.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “7 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı (5 inci Kalem Anestezi Cihazı)” ihalesine ilişkin olarak Özay Anestezi Tıbbi Laboratuvar Cihazlar San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 31.07.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 01.08.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  09.08.2007 tarih ve 22892 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 09.08.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Başvuruya konu ihalenin 13.08.2007 tarihinde iptal edildiği anlaşıldığından, bu aşamada, bir ihale ve bu ihaleye ilişkin bir süreç kalmadığından, iptal edilen ihaleye ilişkin başvuru hakkında karar verilmesine yer olmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihalenin 5 inci kalemini oluşturan “Anestezi Cihazı”na ilişkin teknik şartnamenin tek bir markayı işaret eder şekilde hazırlandığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Söz konusu ihalede esasa ilişkin yapılan inceleme sırasında, idare tarafından Kurumumuza gönderilen ihale işlem dosyasının tetkikinden; 13.08.2007 tarihli ihale komisyon kararı ile ihalenin yeterli rekabet oluşmadığı gerekçesiyle iptal edildiği, bu kararın aynı gün ihale yetkilisince onaylandığı görülmüştür.

 

4734 sayılı Kanunun “Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptali” başlıklı 39 uncu maddesinde ihale komisyonu kararı üzerine idarenin verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbest olduğu hüküm altına alınmıştır.

            İhalenin iptali, ihale sürecini sona erdiren ve bu süreçte tesis edilmiş idari işlemleri tesis tarihi itibariyle ortadan kaldıran bir işlem niteliğindedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvuruya konu ihalenin 13.08.2007 tarihinde iptal edildiği anlaşıldığından, bu aşamada, bir ihale ve bu ihaleye ilişkin bir süreç kalmadığından, iptal edilen ihaleye ilişkin başvuru hakkında karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul