• Karar No: 2007/UM.Z-3046
  • Toplantı No: 2007/053
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/053
Gündem No :65
Karar Tarihi:17.09.2007
Karar No :2007/UM.Z-3046
Şikayetçi:
 Gaye Otomotiv Tic. ve San. Ltd. Şti., Av.Mehmet Bakır Asma - Av.Murat Güngör - Av. Sekvan Arslan, Necatibey Cad., Yeşilırmak Sokak, No: 13/8 Sıhhiye/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Jandarma İkmal Merkezi Komutanlığı, 06377 Güvercinlik Etimesgut/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.09.2007 / 25861
Başvuruya konu ihale:
 2007/55815 İhale Kayıt Numaralı “Btr-60 Zma Kompresör Komple” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

12.09.2007 tarih ve 07.07.09.G022/2007-45 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Jandarma İkmal Merkezi Komutanlığı tarafından 04.06.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Btr-60 Zma Kompresör Komple” ihalesine ilişkin olarak Gaye Otomotiv Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin 10.09.2007 tarih ve 25861 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; 4 Ağustos 2007 tarihinde Ankara Komutanlığınca yapılan kompresör komple Alımı İhalesi üzerlerinde kaldığı halde sözleşmeyi imzalayamadıkları, geçici teminatın hazineye gelir kaydedildiği haklarında 4734 sayılı Kanunun 58. maddesine göre "İhalelere Katılmaktan Yasaklama" kararı verildiği ve bu kararın Resmi Gazete´de yayımlanarak yürürlüğe girdiği, yasaklama kararına karşı idare yapmış oldukları başvurunun reddedildiği, bu kararın mevzuata aykırı olduğu, 04.04.2007 tarihinde 24483 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 5615 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 23 üncü maddesi ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10 uncu maddesine "ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir" Fıkrasının eklendiği, bu konuyla ilgili bir Kurul Kararına göre hakkında yasaklama işlemi uygulanmaksızın “ihalelere katılmaktan yasaklama" kararı verilmiş olmasının hukuka aykırı olduğu, bu nedenle, haklarında verilmiş olan "İhalelere Katılmaktan Yasaklama " kararının kaldırılması istenilmektedir.

 

Kamu İhale Kurumunun görevleri 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde düzenlenmiş olup, bu görevlerin arasında anılan Kanuna göre yapılan ihalelere ilişkin itirazen şikayet başvuruları ile Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık bulunduğu iddialarını inceleyerek sonuçlandırmak görevi bulunmaktadır.

İhalelerden yasaklama kararlarına karşı Kamu İhale Kuruluna başvuruda bulunulacağına dair yetki ve görev Kamu İhale Kuruluna verilmediğinden ihalelerden yasaklama kararlarına karşı idari yargıda dava açılması gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul