İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-3060
  • Toplantı No: 2007/053
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/053
Gündem No :84
Karar Tarihi:17.09.2007
Karar No :2007/UM.Z-3060
Şikayetçi:
 Ulukar Elektronik Mak. İnş. San. ve Tic. A.Ş. Şeyhli Mahallesi Ankara Cad. Hilal Sokak 6 Pendik/istanbul(ana)
 İhaleyi yapan idare:
 Zeytinburnu Belediye Başkanlığı Kazlıçeşme Abay 165 34760 Zeytinburnu/İSTANBUL(avr)
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.09.2007 / 25882
Başvuruya konu ihale:
 2007/97486 İhale Kayıt Numaralı “Yol Çizgi Boyası Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

14.09.2007 tarih ve 07.07.11.0178/2007-20 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Zeytinburnu Belediye Başkanlığı tarafından 24.08.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Yol Çizgi Boyası Alımı ihalesine ilişkin olarak Ulukar Elektronik Mak. İnş. San. ve Tic. A.Ş.’nin 11.09.2007 tarih ve 25882 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

1) 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

2) Anılan Yönetmeliğin 22 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca başvuru dilekçesi ve eklerinin bir örneğinin ihaleyi yapan idarenin ilgili olduğu İçişleri Bakanlığına gönderilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

İstanbul Zeytinburnu Belediye Başkanlığınca 24.08.2007 tarihinde 2007/97486 İKN’li “15.000.Kg. Çift Kompetnantlı Boya Sertleştirici(B kompenantlı) ve 500 Kg. Cam Küreciği Alımı İşi’ne ait şartnameyi satın almak için Fen İşleri Müdürlüğüne iki kez gidilmesine rağmen idarece ihale dokümanının satılmadığı, ihaleden önce ihale komisyonuna dilekçe vererek ihalenin iptal edilmesinin istenildiği, ihale tarihinden 4 gün sonra idarece bir cevap verildiği iddia edilmektedir. 

           

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddiaları somut ve ciddi nitelikte bulunmakla birlikte iddia edilen hususunun ihale işlem dosyasında yer alan bilgi ve belgelerden tespitinin mümkün olmadığı, bu hususun ancak adli ve/veya idari soruşturma kapsamında tespit edilebileceği değerlendirildiğinden Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı kanaatine varıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

2) Anılan Yönetmeliğin 22 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca başvuru dilekçesi ve eklerinin bir örneğinin ihaleyi yapan idarenin ilgili olduğu İçişleri Bakanlığına gönderilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul