İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-3086
  • Toplantı No: 2007/054
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 24.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/054
Gündem No :23
Karar Tarihi:24.09.2007
Karar No :2007/UM.Z-3086
Şikayetçi:
 Süpervizör İnş.Tem. İlaçlama Bilgi İşlem Gıda San. Tic. Ltd. Şti., Vedat Dalokay Cad.,No: 62/3 G.O.P./ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Orhaneli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Hükümet Konağı Kat: 3 16980 Orhaneli/BURSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 12.09.2007 / 26080
Başvuruya konu ihale:
 2007/95477 İhale Kayıt Numaralı “Taşımalı Öğrenci Yemek Alım İhalesi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

17.09.2007 tarih ve 07.07.17.G022/2007-47 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Orhaneli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 24.08.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Taşımalı Öğrenci Yemek Alım İhalesi” ihalesine ilişkin olarak Süpervizör İnş.Tem. İlaçlama Bilgi İşlem Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin 12.09.2007 tarih ve 26080 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

1) 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

2) Anılan Yönetmeliğin 22 nci maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca başvuru dilekçesi ve eklerinin bir örneğinin ihaleyi yapan idarenin bağlı olduğu Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gönderilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; anılan ihaleyle ilgili olarak KİK Bültenine itirazlarını idareye bildirmelerine rağmen idare tarafından cevap bir cevap verilmediği, KİK Bülteninin 7 nci maddesinde şartname bedelinin 500 YTL olduğunun belirtildiği, şartname bedelinin ihaleye katılımı kısıtladığı, ihale dokümanın almadan doğrudan Kuruma başvurdukları, ihaleni iptal edilmesi gerektiği iddia edilmektedir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması ve sözleşmenin imzalanmış olması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

2) Anılan Yönetmeliğin 22 nci maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca başvuru dilekçesi ve eklerinin bir örneğinin ihaleyi yapan idarenin bağlı olduğu Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gönderilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul