İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-3087
  • Toplantı No: 2007/054
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 24.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/054
Gündem No :24
Karar Tarihi:24.09.2007
Karar No :2007/UM.Z-3087
Şikayetçi:
 Filmed Tıbbi Cihazlar Paz. ve Tic. Ltd. Şti., Yeni Çamlıca Mah., Baraj Yolu Cad., Aral Sk., Özkanza İşmerkezi, No: 4 K.1 34779 Ümraniye/İSTANBUL(Ana)
 İhaleyi yapan idare:
 Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.09.2007 / 26455
Başvuruya konu ihale:
 2007/142105 İhale Kayıt Numaralı “Narrow Band, Single Balloon Video Endeskopi Sistemi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

19.09.2007 tarih ve 07.07.33.G022/2007-49 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 19.09.2007 tarihinde  ile yapılan “Narrow Band, Single Balloon Video Endeskopi Sistemi” ihalesine ilişkin olarak Filmed Tıbbi Cihazlar Pazarlama ve Tic. Ltd. Şti.’nin 17.09.2007 tarih ve 26455 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Dilekçenin bir örneğinin, ilgisi nedeniyle Yüksek Öğretim Kurumu’na gönderilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; insan anatomisinde tüm sindirim sisteminin incelenmesi, teşhisi ve tedavisi için ‘Double Balloon Endoskopi Sistemi’nin Japon Fujinon firması tarafından 2002 yılında dünyada, 2004 yılında da Türkiye´de satışa sunulduğu, 2007 yılına kadar muadili olmayan bu ürünün benzerinin Japon Olympus firması tarafından ‘Single Balloon Endoskopi Sistemi’ adı altında üretildiği ve ülkemizde de satışa sunulduğu, ‘Double Balloon Endoskopi Sistemi’nin diğer üründen daha üstün ve daha güvenilir olduğu, 19.09.2007 Tarihinde T.C. Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünde rekabet ortamı sağlanmadan, birebir Olympus firmasının ürünü olan Single Balloon Video Endoskopi Sistemi´nin ihalesinin yapılacağı, daha iyi bir ürün olan ‘Double Balloon Endoskopi Sistemi’ ile firmalarının bu ihaleye kabul edilmediği, ihaleye ait idari şartnamesinin 54.1. maddesinde; “Bu esaslar kapsamında yapılan ihalelerdeki anlaşmazlıkların çözülmesinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile oluşturulan Kamu İhale Kurumuna başvurulamaz.” ibaresi geçtiği için konu ile ilgili T.C. Hacettepe Üniversitesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Başkanlığı’ndan tüm itirazlara rağmen hiç bir cevap alamadıkları, Devletin menfaati için, tek firmanın ihaleye katılıp istediği fiyatı verip Devleti zarara uğratmaması için ihalenin iptal edilmesi, ortak bir teknik şartname ile tekrar ihaleye çıkılması gerektiği, ayrıca bu ihalenin yapılış şeklinin incelenmesi ve özellikle ihaleye giren firmanın vereceği fahiş fiyatı önlemek amacı ile T.C. Başbakanlık Makamından, yapılacak bu ihalenin iptali ve gereğinin yapılması talep edilmektedir.

 

Kamu İhale Kurumunun görevleri 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde düzenlenmiş olup, bu görevlerin arasında anılan Kanuna göre yapılan ihalelere ilişkin itirazen şikayet başvuruları ile Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık bulunduğu iddialarını inceleyerek sonuçlandırmak görevi bulunmaktadır. 4734 sayılı Kanuna tabi olmayan ihale ile ilgili olarak Kamu İhale Kurumunun inceleme görev ve yetkisinin bulunmadığı ve incelemeye konu ihalenin anılan Kanun kapsamında olmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Dilekçenin bir örneğinin, ilgisi nedeniyle Yüksek Öğretim Kurumu Başkanlığı’na gönderilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul