İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-3089
  • Toplantı No: 2007/054
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 24.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/054
Gündem No :27
Karar Tarihi:24.09.2007
Karar No :2007/UM.Z-3089
Şikayetçi:
 Filmed Tıbbi Cihazlar Pazarlama ve Tic. Ltd. Şti., Yeni Çamlıca Mahallesi Baraj Yolu Cd. Aral Sk. Özkanca İş Merkezi 4 Kat.1 34779 Ümraniye/İstanbul
 İhaleyi yapan idare:
 İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Malatya
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.09.2007 / 26454
Başvuruya konu ihale:
 2007/81681 İhale Kayıt Numaralı “Demirbaş Malzeme Alımı-Video Endoskopi Sistemi ve Endoskop Yıkama Makinaları-3 Adet” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

19.09.2007 tarih ve 07.07.34.0184/2007-51 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            İnönü Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 10.08.2007 tarihinde yapılan Demirbaş Malzeme Alımı-Video Endoskopi Sistemi ve Endoskop Yıkama Makinaları-3 Adet ihalesine ilişkin olarak Filmed Tıbbi Cihazlar Pazarlama ve Tic. Ltd. Şti.’nin 17.09.2007 tarih ve 26454 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; ihale dokümanın tek bir firmayı işaret edecek şekilde hazırlandığı, nitekim ihalenin tarif edilen marka üzerinde kaldığı, söz konusu Olympus markasının tek Türkiye distribütörü bulunduğu, sözde rekabet ortamı sağlanması için yetkili distribütörün üç firmaya yetki verdiği ve ihaleye üç firmanın katıldığı, teklif edilen fiyatların birbirine oldukça yakın ve normal piyasa fiyatının çok üzerinde olduğu, ihaleye katılan üç firmanın anlaşmalı hareket ettikleri iddia edilmektedir.

 

Kamu İhale Kurumunun görevleri 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde düzenlenmiş olup, bu görevlerin arasında anılan Kanuna göre yapılan ihalelere ilişkin itirazen şikayet başvuruları ile Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık bulunduğu iddialarını inceleyerek sonuçlandırmak görevi bulunmaktadır. İncelemeye konu ihalenin anılan Kanun kapsamında olmadığı tespit edilmiştir. Bu itibarla 4734 sayılı Kanuna tabi olmayan ihale ile ilgili olarak Kamu İhale Kurumunun inceleme görev ve yetkisi bulunmamaktadır.

 

 

 

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

   
   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul