İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-3090
  • Toplantı No: 2007/054
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 24.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/054
Gündem No :28
Karar Tarihi:24.09.2007
Karar No :2007/UM.Z-3090
Şikayetçi:
 Yusuf Ziya Akçadağlı, Celal Mahallesi Azimliler İşhanı Kat:3 No:17 TOKAT
 İhaleyi yapan idare:
 Tokat İl Sağlık Müdürlüğü,Hükümet Konağı 60100 TOKAT
Başvuru tarih ve sayısı:
 29.08.2007 / 24806
Başvuruya konu ihale:
 2007/70032 İKN|li “948 Ton Kömür 462 Ton Odun Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

20.09.2007 tarih ve 07.06.80.0184/2007-49E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Tokat İl Sağlık Müdürlüğü’nce 09.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “948 Ton Kömür 462 Ton Odun Alımı” ihalesine ilişkin olarak Yusuf Ziya Akçadağlı’nın 17.08.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 21.08.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 29.08.2007 tarih ve 24806 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 29.08.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; tekliflerin değerlendirilmesi aşaması neticesinde tek geçerli teklif olarak kendi tekliflerinin kaldığı, idarece ihalenin “yeterli rekabet ortamı sağlanamadığından” bahisle iptal edildiği, söz konusu iptal kararının iptal edilmesi gerektiği iddia edilmekte ve itirazen şikayet başvurusunun Kurumumuzca incelenerek gereğinin yapılması istenmektedir.

Aynı ihaleye yönelik olarak yapılan bir başka itirazen şikayet başvurusu üzerine alınan 17.09.2007 tarih ve 2007/UM.Z-3041 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararında; idarece ihalenin iptaline ilişkin olarak alınan kararın mevzuata uygun olduğu belirtilmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul