İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-3136
  • Toplantı No: 2007/054
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 24.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/054
Gündem No :99
Karar Tarihi:24.09.2007
Karar No :2007/UM.Z-3136
Şikayetçi:
 Elips Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti. Kore Şehitleri Caddesi Mithat Ünlü Sokak 1-3 34394 Zincirlikuyu/İSTANBUL(avr)
 İhaleyi yapan idare:
 Paşabahçe Devlet Hastanesi Baştabipliği, Sahip Molla Caddesi Kısayol 1 34800 Paşabahçe Beykoz/İSTANBUL(ana)
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.09.2007 / 26727
Başvuruya konu ihale:
 2007/116781 İhale Kayıt Numaralı “Server ve İşletim Sistemi Lisansı Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.09.2007 tarih ve 07.07.44.0178/2007-23 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Paşabahçe Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 03.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Server ve İşletim Sistemi Lisansı Alımı” ihalesine ilişkin olarak Elips Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 19.09.2007 tarih ve 26727 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; Karar verilmesine yer olmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; Teknik şartnamenin “IBM” markası baz alınarak hazırlandığı, ürünün muadilinin piyasada bulunduğunun idareye kanıtlanmasına rağmen idarece, rekabet, eşit muamele ve kamu yararı ilkeleri göz ardı edilerek başvurunun reddedildiği, teknik şartnamenin Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 17 nci maddesine aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 39 uncu maddesinde; "İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir." hükmü bulunmaktadır.

 

Bu hüküm çerçevesinde ihalenin iptali, ihale sürecini sona erdiren ve bu süreçte tesis edilmiş idari işlemleri tesis tarihi itibariyle ortadan kaldıran bir işlem niteliğinde bulunmaktadır.

 

Başvuruya konu ihalenin, anılan Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca ihale komisyonu kararı üzerine idarece 19.09.2007 tarihinde iptal edildiği anlaşıldığından, bu aşamada, bir ihale ve bu ihaleye ilişkin bir süreç kalmadığı ve Kuruma yapılan başvurunun da ihalenin iptali işlemine karşı olmadığı anlaşıldığından başvuru hakkında karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul