İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-3173
  • Toplantı No: 2007/055
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 01.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/055
Gündem No :48
Karar Tarihi:01.10.2007
Karar No :2007/UM.Z-3173
Şikayetçi:
 Elser Elektronik Teknik Servis A.Ş. Reşit Galip Cad. Gölgeli Sok. No:18/1 Gaziosmanpaşa/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Nafiz Kurt Bafra Devlet Hastanesi İshaklı Mah. 55400 Bafra/SAMSUN
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.09.2007 / 27157
Başvuruya konu ihale:
 2007/42621 İKN’li “Tomografi Cihazı için X Işın Tüpü Alımı” ihalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

26.09.2007 tarih ve 07.07.62.0184/2007-53 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

Nafiz Kurt Bafra Devlet Hastanesi tarafından 26.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Tomografi Cihazı için X Işın Tüpü Alımı” ihalesine ilişkin olarak Elser Elektronik Teknik Servis A.Ş.’nin 24.09.2007 tarih ve 27157 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; ihaleye ilişkin olarak yaptıkları itirazen şikayet başvurusunun 18.06.2007 tarih ve 2007/UM.Z-2001 sayılı Kurul Kararı ile uygun bulunmadığı, bununla birlikte ihale üzerinde bırakılan firmanın halen itirazen şikayet dilekçelerinde belirttikleri hususları yerine getirmediği iddiasına yer verilmiştir.

 

            4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde, Kamu İhale Kurumunun görevleri arasında, 4734 sayılı Kanuna göre yapılan “ihalelere” ilişkin itirazen şikayet başvurularının incelenmesi görevi sayılmış olup, başvuru sahibinin iddialarının, “sözleşmenin uygulanması” aşamasına ilişkin olduğu anlaşılmıştır. Bu itibarla; söz konusu iddiaların Kurumca inceleme konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul