İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-3185
  • Toplantı No: 2007/055
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 01.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/055
Gündem No :64
Karar Tarihi:01.10.2007
Karar No :2007/UM.Z-3185
Şikayetçi:
 Leofarma Tıbbi Ürünler San. ve Tic. Ltd. Şti., Ş. Çetin Görgü Sokak 10/7 06570 Maltepe/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği, İrfan Baştuğ Caddesi No: 10 Dışkapı - Altındağ/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.09.2007 / 26910
Başvuruya konu ihale:
 2007/68301 İhale Kayıt Numaralı “Dermatoloji Kliniğinin İhtiyacı Olan 3 (Üç) Kalem Tıbbi Cihaz Alımı (1. Kalem Dermatoskop Cihazı Alımı)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

26.09.2007 tarih ve 07.07.53.0165/2007-58 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği tarafından 11.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan  “Dermatoloji Kliniğinin İhtiyacı Olan 3 (Üç) Kalem Tıbbi Cihaz Alımı (1. Kalem Dermatoskop Cihazı Alımı)” ihalesine ilişkin olarak Leofarma Tıbbi Ürünler San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 21.09.2007 tarih ve 26910 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; ihalenin birinci kalemi olan Dermatoskop Cihazı kaleminin teknik şartnamesinde yazlımın Türkçe olması gerektiği, bu sağlanamıyorsa İngilizce olması gerektiği düzenlemesine yer verildiği, bu düzenlemeye göre Türkçe yazılımlı cihaz bulunduğu halde İngilizce yazılımlı olduğunu düşündükleri cihazın alınmasına karar verildiği, cihazı kullanacak doktor yelpazesine bakıldığında Türkçe yazılımlı cihazdan daha fazla verim elde edileceği ve bunun kamunun yararına olduğu iddia edilmektedir.

 

Ön İnceleme Raporu ve eklerinin incelenmesinden; 17.09.2007 tarihli dilekçe ile Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulmuş ise de 25.09.2007 kayıt tarihli dilekçe ile şikayetten vazgeçildiği anlaşılmaktadır.

 

Şikayet başvurusunda bulunan ve bu suretle idari denetim mekanizmasını harekete geçiren kişinin şikayetinden vazgeçmesi, denetim sürecini ortadan kaldıracak bir sonuç doğurmayacaktır. Ancak bu takdirde, denetimin kişilerin başvuru iradelerine bağlı tutulan şikayet ve itirazen şikayet yolu ile değil, iddiaların incelenmesi yolu ile yapılması mümkün bulunmaktadır.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul