İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-3270
  • Toplantı No: 2007/057
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 08.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/057
Gündem No :14
Karar Tarihi:08.10.2007
Karar No :2007/UM.Z-3270
Şikayetçi:
 Forte Bilgi ve İletişim Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş., 2. Cad. No:8/5 06460 Öveçler/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 T.C. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğü,Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, Bahçelievler Mah. Gazi Osman Paşa No:1/1 BURDUR
Başvuru tarih ve sayısı:
 29.08.2007 / 24893
Başvuruya konu ihale:
 2007/82424 İhale Kayıt Numaralı “Sunucu ve Sunucu Sistemleri” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

27.09.2007 tarih ve 07.06.84.0207/2007-49E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            T.C. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğü, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı’nca 24.07.2007 tarihinde “Açık İhale Usulü” ile yapılan “Sunucu ve Sunucu Sistemleri” ihalesine ilişkin olarak Forte Bilgi ve İletişim Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş.’nin 07.08.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 14.08.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 29.08.2007 tarih ve 24893 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 29.08.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) Teknik şartnamenin Gigabit Ethernet Switch bölümünde; “Önerilecek olan switch’in stack bus hızı en az 32 Gbps olmalıdır.” hükmünün düzenlendiği, ihale üzerinde kalan isteklinin teklif ettiği ürünün kendi sitesindeki teknik pdf dökümanı incelendiğinde teklif edilen ürünün stack kapasitesine ilişkin olarak a) Two built-in stacking ports b) 10 Gbps full-dubleks bandwidth per stacking port bilgilerinin görüldüğü, buradan da teklif edilen cihazın stack kapasitesinin (2*10)=20 Gbps olduğunun açıkça tespit edildiği, bu değerin teknik şartnamede istenen değerleri karşılamadığı,

 

            2) Teknik şartnamenin Gigabit Ethernet Switch bölümünde düzenlenen; “Switch konfigürasyonu flash bellekte tutulacaktır. TFTP aracılığıyla cihazın konfigürasyonu ve firmware’i yedeklenebilmelidir.” maddesi gereği teklif edilen cihazın pdf dökümanında böyle bir desteğin olduğuna dair bir ibarenin görülmediği, iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            Başvuru sahibinin iddiaları ile ilgili olarak teknik görüş, alınmasına ihtiyaç duyulmuş olup, teknik görüş istenirken hem ihale üzerinde kalan isteklinin hem de başvuru sahibi isteklinin teklif ettiği cihazın teknik şartnamenin ilgili hükümlerine uyup uymadığı konusunda görüş sorulmuştur.

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Başvuru sahibinin birinci iddiası ile ilgili olarak teknik görüşte; “Bahse konu switchlerin incelenebilmesi için kullanım kılavuzlarına başvurulmuştur. Bu kılavuzlar internet üzerinden switchleri üreten şirketlerin sağladığı destek sitelerinden elde edilmiştir. Ürünler incelendiğinde SecureStack C3 ailesi switchlerde stack kısmının bant genişliği hakkında yeterli bilgi bulunamamıştır. Alcatel OS6850-48 OmniSwitch incelendiğinde ise stack kapasitesinin 2*10=20 Gbps olduğu tespit edilmiştir. IEEE standartlarına göre iki nokta arasındaki bağlantı hızı, sistem full-dupleks olsa bile bir noktadan diğer noktaya yapılan tek yönlü iletişim hızı ile belirtilmektedir. Yani 10 Gigabit Ethernet ile bir noktadan diğer noktaya saniyede en fazla 10 gigabit veri iletilebilir. Çift yönlü haberleşildiğinde toplam veri iletimi 20 Gbps gibi görünse de bunun isimlendirilmesi ve veri transfer hızı 10 Gbps full-dupleks olarak adlandırılmaktadır. Bu sebeple Alcatel OS6850-48 OmniSwitch’in bu şartı sağlamadığı tespit edilmekle beraber SecureStack C3 ailesi switchlerin şartnameye uygunluğu tespit edilememiştir” şeklinde görüş beyan edilmiştir.

                    

            İhale üzerinde kalan istekli Alcatel OS6850-48 OmniSwitch marka ve model cihazı teklif etmiştir. Alınan teknik görüşte ihale üzerinde kalan isteklinin teklif ettiği cihazın teknik şartnamenin Gigabit Ethernet Switch bölümünde düzenlenen; “Önerilecek olan switch’in stack bus hızı en az 32 Gbps olmalıdır.” hükmüne uymadığı tespit edildiği için başvuru sahibinin birinci iddiası yerinde bulunmuştur.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Başvuru sahibinin ikinci iddiası ile ilgili olarak teknik görüşte; “Bahse konu switchlerden Alcatel OS6850-48 OmniSwitch’in bu şartı sağlamadığı görülmüştür. Enterasys SecureStack C3 switch’in bu şartı sağladığı tespit edilmiştir” şeklinde görüş beyan edilmiştir.

 

            Alınan teknik görüşte ihale üzerinde kalan isteklinin teklif ettiği cihazın teknik şartnamenin Gigabit Ethernet Switch bölümünde düzenlenen; “Switch konfigürasyonu flash bellekte tutulacaktır. TFTP aracılığıyla cihazın konfigürasyonu ve firmware’i yedeklenebilmelidir.” hükmüne uymadığı tespit edildiği için başvuru sahibinin ikinci iddiası yerinde bulunmuştur.

 

İhale üzerinde kalan isteklinin teklif ettiği cihazın, teknik şartnamenin yukarıdaki hükümlerine uymadığı tespit edildiği için ihale üzerinde kalan istekli değerlendirme dışı bırakılarak, tekliflerin idarece yeniden değerlendirilip ihalenin bu şekilde sonuçlandırılması gerekmektedir.

 

Teknik görüş isteme yazısında başvuru sahibinin teklif ettiği cihazın da teknik şartnamenin yukarıdaki hükümlerine uyup uymadığı sorulmuş olup, alınan teknik görüşte başvuru sahibinin teklif ettiği cihazın teknik şartnamenin Gigabit Ethernet Switch bölümünde düzenlenen; “Switch konfigürasyonu flash bellekte tutulacaktır. TFTP aracılığıyla cihazın konfigürasyonu ve firmware’i yedeklenebilmelidir.” hükmüne uyduğu, fakat teknik şartnamenin Gigabit Ethernet Switch bölümünde düzenlenen; “Önerilecek olan switch’in stack bus hızı en az 32 Gbps olmalıdır.” hükmüne uygunluğunun tespit edilemediği ifade edilmiştir.

 

İdare teklifleri yeniden değerlendirirken Forte Bilgi ve İletişim Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. firmasının teklif ettiği cihazın teknik şartnamenin Gigabit Ethernet Switch bölümünde düzenlenen; “Önerilecek olan switch’in stack bus hızı en az 32 Gbps olmalıdır.” hükmüne uygun olup olmadığının tespitini yapması ve ihaleyi yaptığı bu tespite göre sonuçlandırması gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul