İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-3628
  • Toplantı No: 2007/068
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/068
Gündem No :33
Karar Tarihi:12.11.2007
Karar No :2007/UM.Z-3628
Şikayetçi:
 Salubris Biyoteknoloji Ürünl. San. ve Tic. A.Ş., Sıraselviler Caddesi 87/8 Taksim Beyoğlu/İSTANBUL(Avr.)
 İhaleyi yapan idare:
 Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Atatürk Cad. Başıbüyük Yolu 34854 Maltepe /İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 01.10.2007 / 27919
Başvuruya konu ihale:
 2007/116746 İhale Kayıt Numaralı “Kit Karşılığı Otomatize Tüberkiloz Kültür Antibiyogram Cihazı Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.11.2007 tarih ve 07.07.84.0105/2007-60E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nce 13.09.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Kit Karşılığı Otomatize Tüberkiloz Kültür Antibiyogram Cihazı Alımı” İhalesine ilişkin olarak başvuru sahibinin 03.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 11.09.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 01.10.2007 tarih ve 27919 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 24.09.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihaleye ait teknik şartnamenin 5, 8, 10 ve 13 üncü maddelerinin rekabeti engellediği ve bir markaya yönelik olarak hazırlandığı, başvuru konusu ihaleye iştirak eden firmalardan birinin de NCCLS standartlarına uymadığı ve bu hususu belgeleyemediği hususlarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            Başvuru sahibinin iddialarıyla ilgili olarak teknik şartname ve buna ilişkin yapılan zeyilname ile söz konusu ihalede teklif edilen cihazlara ilişkin teknik dokümanlar 08.10.2007 tarih ve 1892 sayılı yazı ekinde bir akademik kuruluşa gönderilerek teknik görüş istenilmiş, akademik kuruluştan 31.10.2007 tarih ve 7569 sayılı yazı ekinde istenilen hususlara ilişkin olarak teknik görüş bildirilmiştir.

 

1) Başvuru sahibinin söz konusu ihaleye ait teknik şartnamenin 5, 8, 10 ve 13 üncü maddelerinin rekabeti engellediği ve bir markaya yönelik olarak hazırlandığı iddiasına ilişkin olarak akademik kuruluştan gelen görüş yazısında;

 

Teknik şartnamenin 5, 10 ve 13 üncü maddelerinin herhangi bir firmaya yönelik olarak hazırlanmadığı ve bir çok firma cihaz ve sisteminin bu şartları yerine getirebileceği, buna karşılık 8 inci maddenin belli bir sistemi tanımladığı görüşüne varılmıştır. Bu madde ile en az 950 test kapasiteli iki cihaz talep edilmektedir. Eğer sistemi satın almak isteyen kurum en az 250.000 testlik bir alıma çıkmışsa böyle bir talep mantıklı görülebilir. Tüberküloz kültürü ile ilgili bu kadar test sayısının bir kurum tarafından yapılması pek mantıklı görülmemektedir. Kaldı ki bu kadar tüketim varsa bile daha az test kapasitesi olan cihazlardan daha çok sayıda kurulması talep edilerek ihtiyaç karşılanabilir. Sonuç olarak “en az 950 test kapasiteli cihaz” belirli bir firmayı işaret etmekte ve rekabeti engellemektedir.” hususlarına yer verilmiştir.

 

Anılan görüş çerçevesinde, teknik şartnamenin bu haliyle 4734 sayılı Kanunun 5 ve 12 nci maddelerine aykırı olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin bu konudaki iddiasının yerinde olduğu anlaşılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin başvuru konusu ihaleye iştirak eden firmalardan birinin de NCCLS standartlarına uymadığı ve bu hususu belgeleyemediği iddiasına ilişkin olarak akademik kuruluştan gelen görüş yazısında;

 

Teknik dokümanlar ve teknik şartname incelendiğinde söz konusu cihazların NCCLS standartlarına uygun olduğu görülmüştür.” şeklinde teknik görüş verilmiştir.

 

Söz konusu teknik görüş çerçevesinde başvuru sahibinin iddiası değerlendirildiğinde bu konudaki iddianın yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (ı) bendi yönünden yapılan inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

İdarece, ihaleye teklif veren Biomerieux Diagnostik A.Ş.’nin teklifinin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasına rağmen, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin de yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu halde değerlendirme dışı bırakılmaması 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan “eşitlik” ilkesine açıkça aykırıdır. 

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul