En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-3635
  • Toplantı No: 2007/068
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/068
Gündem No :41
Karar Tarihi:12.11.2007
Karar No :2007/UM.Z-3635
Şikayetçi:
 Prima Medikal Gereçleri San. ve Tic. Ltd. Şti., Hasanhalife Mahallesi Balipaşa Cad. No: 28/1 Fatih/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Adana Çukurova Devlet Hastanesi Baştabipliği, H.Ömer Sabancı Cd. - Seyhan/ADANA
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.10.2007 / 30280
Başvuruya konu ihale:
 2007/96091 İhale Kayıt Numaralı “18 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı (2 a) Kalemi Genel Cerrahi Ameliyat Masası (3. Kat Plastik ve KBB Ameliyat Masası)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

07.11.2007 tarih ve 07.08.45.0165/2007-65 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Adana Çukurova Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 11.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “18 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı İhalesinin Genel Cerrahi Ameliyat Masası (3.Kat Plastik ve KBB Ameliyat Masası) olan 2(a) kalemine” ilişkin olarak Prima Medikal Gereçleri San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 24.10.2007 tarih ve 30280 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; Adana Çukurova Devlet Hastanesi Başhekimliğince yapılan 18 kalem Tıbbi Cihaz Alımı İhalesinin 2(a) kalemi olan 2 adet Genel Cerrahi Ameliyat Masasına (3. Kat Plastik ve KBB Ameliyat Masası) teklif verdikleri, ihalenin bu kısmının iptal edildiği, ihalenin 2(b) kalemi olan Cerrahi Amaçlı Elektrikli ve Hareketli Masanın (Göz Ameliyat Masası) ise Nisan Medikal San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı ve bu kalemde ikinci teklifin olmadığı, teknik olarak birbirinden farklı özelliklere sahip iki ameliyat masasının tek grup olarak ihaleye çıkılmasının ihale mevzuatına aykırı olduğu, ayrıca teknik şartnamenin Amsco marka ameliyat masasına yönelik olarak hazırlandığı, bunun da rekabeti engellediği iddia edilmektedir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 39 uncu maddesinde; "İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir." hükmü bulunmaktadır.

 

Bu hüküm çerçevesinde ihalenin iptali, ihale sürecini sona erdiren ve bu süreçte tesis edilmiş idari işlemleri tesis tarihi itibariyle ortadan kaldıran bir işlem niteliğinde bulunmaktadır.

 

Başvuruya konu ihalenin 2(a) Genel Cerrahi Ameliyat Masası (3. Kat Plastik ve KBB Ameliyat Masası) kısmının, anılan Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca ihale komisyonunun kararı üzerine idarece 05.10.2007 tarihinde iptal edildiği anlaşıldığından, bu aşamada, ihalenin bu kısmına ilişkin bir ihale ve süreç kalmadığı ve Kuruma yapılan başvurunun da ihalenin iptali işlemine karşı olmadığı anlaşıldığından başvuru hakkında karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul