İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-3686
  • Toplantı No: 2007/068
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/068
Gündem No :106
Karar Tarihi:12.11.2007
Karar No :2007/UM.Z-3686
Şikayetçi:
 Taha Ticaret- Güneş Tic.- Veysel Tic.- Güneri Tic.- Yapı Tic.- Akın Tic.- Önder Tic.- Öz Kardeşler Tic., Taha Ticaret, Dr. Sıtkı Göral Cad. Üstünkaya Apt. Altı No:105/A Huzurevleri/DİYARBAKIR
 İhaleyi yapan idare:
 Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü,Büyükalp Cad. 21100 Yenişehir/DİYARBAKIR
Başvuru tarih ve sayısı:
 01.11.2007 / 31199
Başvuruya konu ihale:
 2007/154989 İhale Kayıt Numaralı “Soğuk Yol Çizgi Boyası Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

09.11.2007 tarih ve 07.08.71.0207/2007-66 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü tarafından 05.11.2007 tarihinde “Açık İhale Usulü” ile yapılan “Soğuk Yol Çizgi Boyası Alımı” ihalesine ilişkin olarak Taha Ticaret- Güneş Tic.- Veysel Tic.- Güneri Tic.- Yapı Tic.- Akın Tic.- Önder Tic.- Öz Kardeşler Tic.’nin 01.11.2007 tarih ve 31199 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; bu ihalede istenen iş bitirme belgesinin üretici firmalarda olduğu, illerinde soğuk yol çizgi boyası iş bitirme belgesi bulunan firma sayısının yok denecek kadar az olduğu, kendilerinin üretici firmaların distribütörü, toptancısı veya alt bayileri oldukları iş deneyim belgeleri olmadığı için ihaleye katılamadıkları iddia edilmektedir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

Yapılan inceleme sonucunda; 9 firmanın ihale dökümanı satın aldığı, 5 firmanın teklif verdiği, sözleşmenin imzalanmadığı, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olmadığı anlaşılmıştır.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Sözkonusu başvuruda İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesi ve ihale sürecinin durdurulmasına gerek bulunmadığı yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılmıyorum. 

 

 

                                                                                                  Adem KAMALI

                                                                                                     Kurul Üyesi 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul