İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-3774
  • Toplantı No: 2007/070
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/070
Gündem No :3
Karar Tarihi:26.11.2007
Karar No :2007/UM.Z-3774
Şikayetçi:
 Mediset Tıbbı Malz. İth. ve Tic. Ltd. Şti., Eğitmen Sokak No:2 Balçova/ İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, Hürriyet Bulvarı No:1 Alsancak/ İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 02.11.2007 / 31336
Başvuruya konu ihale:
 2007/142260 İhale Kayıt Numaralı “Yıllara Sari Kit Karşılığı Laboratuar Cihaz Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

16.11.2007 tarih ve 07.08.72.0110/2007-70 sayılı Ek Ön İnceleme Raporunda;

 

            İzmir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 30.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Yıllara Sari Kit Karşılığı Laboratuar Cihaz Alımı” ihalesine ilişkin olarak Mediset Tıbbı Malz. İth. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 02.11.2007 tarih ve 31336 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ek Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; söz konusu alımın hizmet alımı olarak yapılması gerektiği, dokümanda yapılan düzenlemeden de bu şekilde bir sonucun ortaya çıktığı, cihazların yaş sınırını düzenleyen dokümanda çelişkili ifadeler bulunduğu, düzenlenen zeyilname ile yapılan değişikliğin hatalı olduğu, bu şekilde bir düzenleme yapılamayacağı, iş deneyim belgesi istenmesi zorunlu iken istenmediği iddia edilmektedir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 39 uncu maddesinde; "İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir." hükmü bulunmaktadır.

 

Bu hüküm çerçevesinde ihalenin iptali, ihale sürecini sona erdiren ve bu süreçte tesis edilmiş idari işlemleri tesis tarihi itibariyle ortadan kaldıran bir işlem niteliğinde bulunmaktadır.

 

Başvuruya konu ihalenin, anılan Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca ihale komisyonu kararı üzerine idarece 05.11.2007 tarihinde iptal edildiği anlaşıldığından, bu aşamada, bir ihale ve bu ihaleye ilişkin bir süreç kalmadığı ve Kuruma yapılan başvurunun da ihalenin iptali işlemine karşı olmadığı anlaşıldığından başvuru hakkında karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul