İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-3863
  • Toplantı No: 2007/073
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/073
Gündem No :2
Karar Tarihi:03.12.2007
Karar No :2007/UM.Z-3863
Şikayetçi:
 Nefromed Sağlık Ürünleri, Gaziosmanpaşa Blv. No:3 Kat:6/612 Çankaya/İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Burhaniye Devlet Hastanesi Baştabipliği, Hürriyet Caddesi Burhaniye/BALIKESİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.11.2007 / 31603
Başvuruya konu ihale:
 2007/153202 İKN|li 4 Kalem Diyaliz Sarf Malzemesi Alımı (1. Kalem 1500 Adet Diyalizör ve 2. Kalem 4500 Adet Diyalizör)
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

28.11.2007 tarih ve 07.08.78.0105/2007-65E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Burhaniye Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 31.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “4 Kalem Diyaliz Sarf Malzemesi Alımı” ihalesinin “1. Kalem 1500 Adet Diyalizör ve 2. Kalem 4500 Adet Diyalizör Alımı” kısmına ilişkin olarak Nefromed Sağlık Ürünleri’nin 05.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 19.10.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  05.11.2007 tarih ve 31603 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 01.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Başvuruya konu ihalenin “1. Kalem 1500 Adet Diyalizör ve 2. Kalem 4500 Adet Diyalizör Alımı” kısımlarının idarece iptal edilmesi nedeniyle karar verilmesine yer olmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; başvuruya konu ihalenin 1 ve 2 nci kalemlerine ait teknik şartnamelerin A.1., A.2., A.3. ve A.14. maddelerinde yer alan düzenlemelerin bu kalemlerde birer firmaya yönelik olarak düzenlendiği, bu haliyle söz konusu düzenlemelerin 4734 sayılı Kanunun 5 ve 12 nci maddelerine aykırılık içerdiği iddia edilmektedir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 39 uncu maddesinde; “İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir.” hükmü bulunmaktadır. Bu hüküm çerçevesinde ihalenin iptali, ihale sürecini sona erdiren ve bu süreçte tesis edilmiş idari işlemleri tesis tarihi itibariyle ortadan kaldıran bir işlem niteliğinde bulunmaktadır.

 

İdarece gönderilen ihale işlem dosyasında bulunan bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda, 06.11.2007 tarihinde ihale yetkilisince onaylanan 05.11.2007 tarihli ihale komisyonu kararı ile, başvuruya konu ihalenin ihalenin,  “1. Kalem 1500 Adet Diyalizör ve 2. Kalem 4500 Adet Diyalizör Alımı” kısımlarının 4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca iptal edildiği; bu aşamada, bir ihale ve bu ihaleye ilişkin bir süreç kalmadığı ve Kuruma yapılan başvurunun da ihalenin iptali işlemine karşı olmadığı anlaşıldığından başvuru hakkında karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle;

Karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul