İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-3867
  • Toplantı No: 2007/073
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/073
Gündem No :8
Karar Tarihi:03.12.2007
Karar No :2007/UM.Z-3867
Şikayetçi:
 Prosis Profesyonel Sistemler Medikal İnş. Turz. San ve Tic. Ltd. Şti., İller Sokak No:13/2 - Mebusevleri/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Adana Çukurova Devlet Hastanesi Baştabipliği, Yeni Baraj Mah. H.Ömer Sabancı Cad. - Seyhan/ ADANA
Başvuru tarih ve sayısı:
 23.10.2007 / 30143
Başvuruya konu ihale:
 2007/71480 İhale Kayıt Numaralı “Laparoskopi Seti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

29.11.2007 tarih ve 07.08.41.0165/2007-64E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Adana Çukurova Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 18.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Laparoskopi Seti Alımı ihalesine ilişkin olarak Profesyonel Sistemler Medikal İnş. Turz. San ve Tic. Ltd. Şti.’nin 12.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 10.10.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  23.10.2007 tarih ve 30143 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 23.10.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; teknik şartnamenin “Vazgeçilmez Teknik Özellikler” kısmının “Kamera Kafası” alt başlığının 1 inci maddesinde, “Görüntü sensörü 1/4 inç CCD-CHIP veya 1/2 inç CCD-CHIP olmalıdır.” düzenlemesine yer verildiği, ihalede teklif ettikleri cihazın bu özelliğinin 1/3 inç CCD-CHIP olduğu, yapılan yeterlik değerlendirmesinde tekliflerinin teknik şartnameyi karşılamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, CCD-CHIP büyüklüğünde 1/2 inç değerinin yüksek ışık algılama ve çözünürlüğe sahip olduğu, CCD sensörün alanı büyüdükçe çözünürlük ve ışık algılamasının arttığı, daha küçük CCD-CHIP ebatlarına sahip sensörlerde çözünürlük ve ışık algılamanın düşeceği, 1/4 inç kameraların daha ekonomik ve düşük çözünürlüğün kabul edilebileceği uygulamalarda kullanılabilir olduğu, sensör ne kadar büyükse aynı lens ile kameradan alınacak görüntünün de o kadar geniş ve daha yüksek çözünürlükte olacağı, dolayısı ile 1/3 inç CCD-CHIP sensöre sahip kameralar ile daha geniş bir alanın daha yüksek çözünürlükte görüntülenebileceği, bu nedenle teklif ettikleri 1/3 inç CCD-CHIP sensör kameranın teknik şartnamede istenen 1/2 inç CCD-CHIP sensör kameradan daha düşük 1/4 inç CCD-CHIP sensör kameradan daha yüksek kalitede görüntü sağladığı, 1/4 inç veya 1/2 inç büyüklüğündeki CCD-CHIP sensörlerin kabul edildiği ihalede 1/3 inç CCD-CHIP sensörün de kabul edilmesi gerektiği, bu nedenle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesine aykırılık teşkil ettiği iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdarece hazırlanan teknik şartnamenin “Vazgeçilmez Teknik Özellikler” kısmının “Endoskopik Kamera” alt başlığının “Kamera Kafası” bölümünün 1 inci maddesinde; “Görüntü sensörü 1/4 inç CCD-CHIP veya 1/2 inç CCD-CHIP olmalıdır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            Başvuru sahibi idareye sunduğu teknik şartnameye uygunluk beyanında teknik şartnamenin söz konusu maddesine ilişkin olarak teklif ettiği cihazın kamera kafasının görüntü sensörünün 1/3 inç CCD-CHIP olduğunu beyan etmiştir. Hem idareye hem de kuruma yaptığı şikayet başvurusunda da cihazın kamera kafasının görüntü sensörünün 1/3 inç CCD-CHIP olduğunu kabul etmekte, ancak bu özelliğin idarenin kabul ettiği 1/4 inç CCD-CHIP özellikten daha üstün, 1/2 inç CCD-CHIP özellikten ise daha düşük olduğunu, daha düşük bir özellik olan 1/4 inç CCD-CHIP’e sahip görüntü sensörü kabul edildiğine göre bu özellikten daha üstün bir özellik olan 1/3 inç CCD-CHIP özelliğe sahip görüntü sensörünün kabul edilmesi gerektiğini iddia etmektedir.

 

            4734 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde, ihale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin idarelerce hazırlanmasının esas olduğu hükmü yer almaktadır.

 

            İdare hazırlamış olduğu teknik şartnamede ihtiyacını endoskopik kamera kafasının görüntü sensörü 1/4 inç CCD-CHIP veya 1/2 inç CCD-CHIP olan cihaz ile karşılayabileceğini belirlemiştir. Teknik şartnameden de anlaşılacağı üzere ihaleye endoskopik kamera kafasının görüntü sensörü 1/4 inç CCD-CHIP veya 1/2 inç CCD-CHIP olan istekliler katılabileceklerdir.

 

İdarece gönderilen ihale işlem dosyası incelendiğinde, başvuru sahibinin ihale dokümanını 13.07.2007 tarihinde satın aldığı ve ihale sürecinde ihale dokümanına yönelik olarak herhangi bir şikayette bulunmadığı tespit edilmiştir. Başvuru sahibi ihale dokümanına yönelik olarak şikayette bulunmamakla ve ihaleye teklif vermekle idarece hazırlanmış olan teknik şartnameye uygun cihazı teklif edeceğini kabul etmiştir.

 

İhalede, ihale üzerinde bırakılan istekli Endoskopi Tic. Ltd. Şti. ile Mega Özel Sağ. Hiz. ve Med. Ürn. San. ve Tic. A.Ş.’nin teklif ettiği cihazın endoskopik kamera kafasının görüntü sensörü 1/4 inç CCD-CHIP, Asist Med. Gerç. Paz. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin teklif ettiği cihazın endoskopik kamera kafasının görüntü sensörü 1/2 inç CCD-CHIP’tir ve ihaleye teklif veren bütün isteklilerin teklif ettikleri cihaz farklı marka ve modeldir.

 

Bununla birlikte başvuru sahibinin iddialarının yerinde olup olmadığını tespit edebilmek için bir akademik kuruluştan teknik görüş talep edilmiş ancak teknik görüş talep edilen kuruluştan herhangi bir görüş bildirilmemiştir.

 

Şikayete konu ihaleye 4 isteklinin teklif verdiği, başvuru sahibi tarafından ihale dokümanına yönelik olarak şikayet başvurusunda bulunulmadığı, başvuru sahibinin mevcut teknik şartnameyi dikkate alarak ihaleye teklif verdiği, ihalede dört farklı marka ve model cihazın teklif edildiği ve şikayete konu özelliği karşılayan üç teklifin bulunduğu, Asist Med. Gerç. Paz. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin teklifinin ise teklif ettiği ürünün teknik şartnamenin başka bir maddesini karşılamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı hususları birlikte değerlendirildiğinde, başvuru sahibinin teklif ettiği cihazın teknik şartnameyi karşılamadığı, bu nedenle de ihale dışı bırakılmasında ihale mevzuatına aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul