İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-3995
  • Toplantı No: 2007/075
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/075
Gündem No :73
Karar Tarihi:10.12.2007
Karar No :2007/UM.Z-3995
Şikayetçi:
 Besmak Lab. ve İnş. Test. Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti., Cebrail Mah. Gönül İş Merkezi Şehit Piyade Teğmen Cemal Tepeli Sok. Kat:3 / KASTAMONU
 İhaleyi yapan idare:
 Karayolları Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesi Müdürlüğü, İnönü Bulvarı No:14 06100 Yücetepe / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.11.2007 / 33083
Başvuruya konu ihale:
 2007/159869 İhale Kayıt Numaralı “Tam Otomatik Sert Beton ve Çimento Numunelerinde Basınç ve Eğilme Deneyleri ile Beton, Parke, Bordür, Kiriş Test Sistemi Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.12.2007 tarih ve 07.09.05.0185/2007-50E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Karayolları Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesi Müdürlüğü’nce 08.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Tam Otomatik Sert Beton ve Çimento Numunelerinde Basınç ve Eğilme Deneyleri ile Beton, Parke, Bordür, Kiriş Test Sistemi Alımı” ihalesine ilişkin olarak Besmak Lab.  ve İnş. Test. Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 30.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 07.11.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  14.11.2007 tarih ve 33083 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Başvuruya konu ihalenin 19.11.2007 tarihinde iptal edildiği anlaşıldığından, bu aşamada, bir ihale ve bu ihaleye ilişkin bir süreç kalmadığından, iptal edilen ihaleye ilişkin başvuru hakkında karar verilmesine yer olmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İhale konusu işe ilişkin teknik şartnamenin A.3.7.2 maddesinin tek bir marka ve modeli işaret ettiği,

 

            2) Teknik şartnamenin A.2.1, A.2.2, A.2.3, A.2.4, A.25, A.2.6, A.2.7, A.6.8, A.6.13 maddeleri göz önüne alındığında, ihale konusu malların idari şartnamede belirtilen süre içerisinde teslim edilmesinin mümkün olmadığı,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvurunun esasına ilişkin inceleme sırasında, idare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının tetkikinden, ihalede yeterli katılım olmadığından ve gerekli rekabet sağlanamadığından bahisle ihale komisyon kararı üzerine 19.11.2007 tarihinde idarece ihalenin iptaline karar verildiği görülmüştür.

 

4734 sayılı Kanunun “Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptali” başlıklı 39 uncu maddesinde; “İhale komisyonu kararı üzerine idarenin verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir.” hükmü bulunmaktadır.

 

            Bu hüküm çerçevesinde; ihalenin iptali, ihale sürecini sona erdiren ve bu süreçte tesis edilmiş idari işlemleri tesis tarihi itibariyle ortadan kaldıran bir işlem niteliğinde bulunmaktadır.

 

            Başvuruya konu ihalenin 4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca ihale komisyon kararı üzerine idarece 19.11.2007 tarihinde iptal edildiği anlaşıldığından, bu aşamada, bir ihale ve bu ihaleye ilişkin bir süreç kalmadığı ve Kuruma yapılan başvurunun da ihalenin iptali işlemine karşı olmadığı anlaşıldığından başvuru hakkında karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

            Karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul