İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-4002
  • Toplantı No: 2007/075
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/075
Gündem No :83
Karar Tarihi:10.12.2007
Karar No :2007/UM.Z-4002
Şikayetçi:
 Andromed Tıbbı Cihazlar ve Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti., Çubuklu Mahallesi Vatan Caddesi No:26 Kavacık Beykoz/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Necatibey Cad. Kat:4 Karaköy/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.11.2007 / 33705
Başvuruya konu ihale:
 2007/158066 İhale Kayıt Numaralı “5 Kalem Görüntüleme ve Üroloji Tıbbi Cihazları (2. Kalem Endoürolojik Çalışma İstasyonlu ESWL Sistemi)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

05.12.2007 tarih ve 07.09.21.0134/2007-67 sayılı Ek Ön İnceleme Raporunda;

 

            Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından 23.11.2007  tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “5 Kalem Görüntüleme ve Üroloji Tıbbi Cihazları ihalesinin 2. Kalem Endoürolojik Çalışma İstasyonlu ESWL Sistemi  alımına” ilişkin olarak Andromed Tıbbı Cihazlar ve Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti.’nin 19.11.2007 tarih ve 33705 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ek Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından 23.11.2007 tarihinde yapılacak olan “5 Kalem Görüntüleme ve Üroloji Tıbbi Cihazları” alımı ihalesine ilişkin olarak doküman satın aldıkları, teknik şartnamenin iki maddesine ilişkin olarak zeyilname talep ettikleri ancak idarenin bir maddeyi olumlu karşıladığı halde diğer maddeye ilişkin olarak taleplerinin dikkate alınmadığı, teknik şartnamenin 2.1.1.1 maddesine “veya elektrokondüktiv” ibaresinin eklenmesi ile kamu yararının gerçekleşeceği, rekabet ortamının sağlanacağı ve  en son teknolojiye en uygun fiyata sahip olunacağı iddia edilmektedir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 39 uncu maddesinde; “İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir.” hükmü bulunmaktadır.

 

Bu hüküm çerçevesinde ihalenin iptali, ihale sürecini sona erdiren ve bu süreçte tesis edilmiş idari işlemleri tesis tarihi itibariyle ortadan kaldıran bir işlem niteliğinde bulunmaktadır.

 

          Başvuruya konu ihalenin, ihale komisyonu kararı üzerine ihale yetkilisince 03.12.2007 tarihinde iptal edildiği anlaşıldığından, bu aşamada, bir ihale ve bu ihaleye ilişkin bir süreç kalmadığı ve Kuruma yapılan başvurunun da ihalenin iptali işlemine karşı olmadığı anlaşıldığından başvuru hakkında karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

       Açıklanan nedenlerle;

 

       Karar verilmesine yer olmadığına,

 

     
   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul