En son güncellemeler 24 Haziran 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-4003
  • Toplantı No: 2007/075
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/075
Gündem No :84
Karar Tarihi:10.12.2007
Karar No :2007/UM.Z-4003
Şikayetçi:
 İç-Ka İnşaat Taah. Tic. Ltd. Şti., Mahatma Gandi Caddesi No:47 G.O.P./ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü, EÜAŞ Malzeme Yönetimi ve Ticaret Daire Bşk. İnönü Bulvarı No:27 06490 Bahçelievler/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 27.11.2007 / 32394
Başvuruya konu ihale:
 2007/155525 İhale Kayıt Numaralı “Afşin Elbistan B Term. Sant. 1 Adet Gezer Başlıklı Curuf Konveyörü ve 1 Adet Kül Konveyörü Gezer Başlığı İle Döküş Şutlarının Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

05.12.2007 tarih ve 07.08.95.0134/2007-65 sayılı Ek Ön İnceleme Raporunda;

 

            Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından 20.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Afşin Elbistan B Term. Sant. 1 Adet Gezer Başlıklı Curuf Konveyörü ve 1 Adet Kül Konveyörü Gezer Başlığı İle Döküş Şutlarının Alımı” ihalesine ilişkin olarak İç-Ka  İnşaat Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin 09.11.2007 tarih ve 32394 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; karar verilmesine yer olmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ek Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından 20.11.2007 tarihinde yapılacak olan ihalenin konusunun bir yapım işi olmasına rağmen idarece Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine göre ihaleye çıkıldığı ve yeterlilik kriterlerinin buna göre belirlendiği dolayısı ile 4734 sayılı Kanunun temel ilkeler başlıklı 5 inci maddesine aykırılık oluşturulduğu, idare yaptıkları şikayetin teknik şartnamenin 2 inci maddesinde yer alan, “bu ihale konusu iş, %95’ i malzeme temini %5’i hizmet olmak üzere mal alımı işidir”  şeklindeki düzenlemeden bahsedilerek reddedildiği, Kanunun 4 üncü maddesindeki tanımlar ve işe ait teknik şartnamedeki düzenlemeler birlikte değerlendirildiğinde ihale konusu işin inşaat, mekanik ve elektrik kısımlarından oluşan ve bir uygulama projesi gerektiren bir yapım işi olduğu ve bir yapım müteahhidince yapılması gerektiği hususlarının sabit olduğu, ihale konusu işin bir yapım işi olması nedeniyle Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine göre ihaleye çıkılması ve benzer iş tanımının Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ hükümlerine göre belirlenmesi ve yeterlilik kriterlerinin  Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine göre belirlenmesi gerekirken Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine göre ihaleye çıkılıp yeterlilik kriterlerinin buna göre belirlenmesinin ve benzer iş tanımının dar tutulmasının Kanunun 4 üncü ve 5 inci maddelerine aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

           Başvuruya konu ihalenin, 4734 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi uyarınca idarece 19.11.2007 tarihinde iptal edildiği anlaşıldığından, bu aşamada, bir ihale ve bu ihaleye ilişkin bir süreç kalmadığı ve Kuruma yapılan başvurunun da ihalenin iptali işlemine karşı olmadığı anlaşıldığından başvuru hakkında karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

          

         Açıklanan nedenlerle;

 

         Karar verilmesine yer olmadığına,

 
        
   Oybirliği ile karar verildi

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul