İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-4058
  • Toplantı No: 2007/077
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/077
Gündem No :30
Karar Tarihi:14.12.2007
Karar No :2007/UM.Z-4058
Şikayetçi:
 Sega Elektronik Güvenlik Sistemleri Nak. Gıda Kırt. San. ve Tic. Ltd. Şti., Güzelyalı Mah., Uğur Mumcu Bulv., No.50, Akdamar Sitesi, C Blok, No:45 ADANA
 İhaleyi yapan idare:
 Eüaş Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü, Bursa Cad., No: Bila, 43900, Tunçbilek/Tavşanlı/KÜTAHYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.12.2007 / 36483
Başvuruya konu ihale:
 2007/73835 İhale Kayıt Numaralı “Personel Devam Kontrol Sisteminin Kurulması” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

13.12.2007 tarih ve 07.10.14.0200/2007-51 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Eüaş Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü tarafından  12.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Personel Devam Kontrol Sisteminin Kurulması” ihalesine ilişkin olarak Sega Elektronik Güvenlik Sistemleri Nak. Gıda Kırt. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 10.12.2007 tarih ve 36483 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; firmalarının 12.07.2007 tarihinde yapılmış olan “Personel Devam Kontrol Sistemi” ihalesini kazanmış olduğu, 24.08.2007 tarihinde sözleşmeyi imzaladıkları, Teknik Şartnamenin 3 üncü maddesinde; “Sistemin konulacağı yerde yapılacak tadilat firmaca, işletmenin istediği şekilde yapılacak, üstü kapatılacak ve aydınlatması sağlanacaktır.” denildiği, firmalarının montaj alanı ile ilgili proje talebinde bulunmuş olmalarına rağmen firmalarına bir proje verilmediği, bunun üzerine proje talebinin noter marifeti ile yapıldığı, cevap olarak kendi firma çizimlerinin gönderildiği, sözleşme imzalanması aşamasında yapılan şifai görüşmelerde personel kontrol sisteminin montajının yapılacağı alanın sadece kötü hava şartlarına korumaya alınacağının ve aydınlatmasının yapılacağının belirtildiği, fakat sözleşme imzalandıktan sonra idarece ateş tuğlalı, çift camlı, PVC camlı, ısı yalıtımlı, yerden 15 cm yükseklikte bir barınağın talep edildiği, böyle bir inşaatın yapılmasının firmalarının kar-zarar hesaplarını alt üst ettiği, aynı ihalenin 07.12.2007 tarihinde tekrar yapıldığı, bu ihalede firmalarının mağdur olduğu proje konusu ile ilgili konunun “Genel Şartlar”da yükleniciden talep edilmediği iddia edilmekte, idarenin teknik şartnameye aykırı olarak yaptığı işlemlerden dolayı, ihalenin iptaline, gelir kaydedilen kesin teminatın iadesine, ihale sürecinde kanuna aykırı işlem yapıldığının tespiti halinde ilgililere yasal işlem yapılmasına karar verilmesi talep edilmektedir.

 

4734 sayılı Kanunun 53. maddesinde; “İhalenin başlangıcından sözleşmenin imzalanmasına kadar olan süre içerisinde idarece yapılan işlemlerde bu Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığına ilişkin şikayetleri inceleyerek sonuçlandırmak” Kurumun görev ve yetkileri arasında sayılmıştır. Anılan Kanun hükmünden anlaşılacağı üzere; Kurumun Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık bulunduğuna ilişkin iddiaları ve şikayetleri inceleme, sonuçlandırma görev ve yetkisi, ihalenin başlangıcından sözleşmenin imzalanmasına kadar olan süre içerisinde idarece yapılan işlemlerle sınırlıdır. Başvuru dilekçesinden; Kuruma yapılan başvurunun sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşmenin uygulanmasına yönelik olarak idarece tesis edilen işleme yönelik olduğu anlaşılmaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul