İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-4170
  • Toplantı No: 2007/079
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 24.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/079
Gündem No :54
Karar Tarihi:24.12.2007
Karar No :2007/UM.Z-4170
Şikayetçi:
 NSR Bilişim Elektronik Güv. Sis. San. ve Tic. Ltd. Şti., Ankara Caddesi 97/4 Bornova/İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Manisa İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği, Akmescit Mah. Mimar Sinan Bulvarı İzmir Bursa Devlet Karayolu Üzeri /MANİSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.11.2007 / 32959
Başvuruya konu ihale:
 2007/139547 İhale Kayıt Numaralı “Araç Takip Sistemi ve Server Alımı (montaj Teslimi)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

24.12.2007 tarih ve 07.09.01.0105/2007-66E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Manisa İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği’nce 04.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Araç Takip Sistemi ve Server Alımı” ihalesine ilişkin olarak NSR Bilişim Elektronik Güv. Sis. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 31.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 07.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 14.11.2007 tarih ve 32959 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 13.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifi kapsamında sunmuş olduğu cihazın teknik şartnamede istenilen bazı özellikleri karşılamadığı iddiasına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru sahibinin iddiasıyla ilgili olarak Kurumumuzca 29.11.2007 tarih ve 2240 sayılı yazı ile bir akademik kuruluştan görüş istenilmiş olup, alınan teknik görüş yazısında;

 

Kamu İhale Kurumu tarafından gönderilen ve görüş istenen B.62.0.KİK.0.07.09.01/240-15923 sayılı “Araç Takip Sistemi ve Server Alımı” ihalesine ilişkin şikayette gönderilen teknik şartname ve ihale üzerinde kalan şirketin cihazının kataloğu incelenmiştir.

 

İhale üstünde kalan şirketin sunduğu cihaz araçlara takılacak olan GSM/GPRS/GPS filo yönetim sistemi olup serveri içermemektedir. Teknik şartname ve katalog arasında yapılan karşılaştırmalı inceleme sonucunda ihale üstünde kalan şirketin cihazının teknik şartnamede istenen tüm GPS konumlama bilgisi saptamasını, iletişim modlarını ve kullanım yöntemlerini içerdiğini görmüş bulunmaktayız.

….

 

Bu bağlamda, şu anki ihale üstünde kalan şirketin önerdiği cihazın teknik şartnamede belirtilen teknik koşulları sağlamadığı iddiası asılsızdır.” ifadelerine yer verilmiştir. 

 

Söz konusu teknik görüş çerçevesinde başvuru sahibinin iddiası değerlendirildiğinde, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif ettiği malın teknik şartnameye uygun olmadığı yönündeki iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul