• Karar No: 2007/UM.Z-4188
  • Toplantı No: 2007/080
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 27.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/080
Gündem No :16
Karar Tarihi:27.12.2007
Karar No :2007/UM.Z-4188
Şikayetçi:
 Karma Sağlık Ürünleri San.Tic.Ltd.Şti., İstoç 5. Ada No 6 Mahmutbey-Bağcılar/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Peykhane Caddesi No 10 Çemberlitaş-Eminönü/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.12.2007 / 37893
Başvuruya konu ihale:
 2007/166004 İhale Kayıt Numaralı “Tıbbi Sarf Malzeme Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

25.12.2007 tarih ve 07.10.43.0105/2007-73 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 25.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Tıbbi Sarf Malzeme Alımı” ihalesine ilişkin olarak Karma Sağlık Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti.’nin 19.12.2007 tarih ve 37893 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; iptal edilen ihale hakkında karar verilmesine yer olmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu ile ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; söz konusu ihalenin 164. kaleminde yer alan yara ve mukoza antiseptiğine ait teknik şartnamenin rekabeti engellediği iddia edilmektedir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 39 uncu maddesinde; "İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir."hükmü bulunmaktadır.

 

Bu hüküm çerçevesinde ihalenin iptali, ihale sürecini sona erdiren ve bu süreçte tesis edilmiş idari işlemleri tesis tarihi itibariyle ortadan kaldıran bir işlem niteliğinde bulunmaktadır.

 

Başvuruya konu ihalenin, 4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca ihale komisyonu kararı üzerine idarece 25.12.2007 tarihinde iptal edildiği anlaşıldığından, bu aşamada, bir ihale ve bu ihaleye ilişkin bir süreç kalmadığı ve Kuruma yapılan başvurunun da ihalenin iptali işlemine karşı olmadığı anlaşıldığından başvuru hakkında karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 

   
   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul