İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-4201
  • Toplantı No: 2007/080
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 27.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/080
Gündem No :33
Karar Tarihi:27.12.2007
Karar No :2007/UM.Z-4201
Şikayetçi:
 Tekservis Teknik ve Tıbbi Ürünleri Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti., Hüseyin Rahmi Sokak, No 7/7 0668 Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Kocaeli Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Bilimsel Araştırmalar Şube Müdürlüğü, KOCAELİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.12.2007 / 37727
Başvuruya konu ihale:
 2007/172934 İhale Kayıt Numaralı “2007/65 Nolu Bilimsel Araştırma Projesi Kapsamında Malzeme Alımı-” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

24.12.2007 tarih ve 07.10.25.G022/2007-72 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Kocaeli Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Bilimsel Araştırmalar Şube Müdürlüğü tarafından 15.11.2007 tarihinde 01.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararnamenin 20 nci maddesinin (f) bendi gereğince ile yapılan “2007/65 No’lu Bilimsel Araştırma Projesi Kapsamında Malzeme Alımı” ihalesine ilişkin olarak Tekservis Teknik ve Tıbbi Ürünleri Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 18.12.2007 tarih ve 37727 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Dilekçenin bir örneğinin, ilgisi nedeniyle Yüksek Öğretim Kurumu’na gönderilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; ihaleye teklif veren diğer istekli ITM Üreme Sağlığı Ürünleri Ltd. Şti.’nin laser sistemi (1 adet) alımı için teklif ettiği Octax firmasına ait laser sisteminin, teknik şartnamenin 17 nci maddesine aykırı olarak 300 mw’nin üzerinde laser gücü bulunmadığı, bu sistemin ortalama atış gücünün 100-150 mw arasında olduğu, ITM Ltd. Şti.’nin ihale dosyasında sunmuş olduğu belge ve dokümanlarda oynama yaptığının düşünüldüğü iddia edilmektedir.

 

Kamu İhale Kurumunun görevleri 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde düzenlenmiş olup, bu görevlerin arasında anılan Kanuna göre yapılan ihalelere ilişkin itirazen şikayet başvuruları ile Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık bulunduğu iddialarını inceleyerek sonuçlandırmak görevi bulunmaktadır. İncelemeye konu ihalenin anılan Kanun kapsamında olmadığı tespit edilmiştir. Bu itibarla 4734 sayılı Kanuna tabi olmayan ihale ile ilgili olarak Kamu İhale Kurumunun inceleme görev ve yetkisi bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Dilekçenin bir örneğinin, ilgisi nedeniyle Yüksek Öğretim Kurumu Başkanlığı’na gönderilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul