İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-4249
  • Toplantı No: 2007/080
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 27.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/080
Gündem No :101
Karar Tarihi:27.12.2007
Karar No :2007/UM.Z-4249
Şikayetçi:
 Özgün Ecza Deposu San. ve Tic. A.Ş., H. Ömer Sabancı Bulvarı Sulular Apt. Büro Kat 5 Seyhan/ ADANA
 İhaleyi yapan idare:
 Karaisalı Devlet Hastanesi Baştabipliği, Yeni Mahalle Cumhuriyet Caddesi 01770 Karaisalı/ ADANA
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.12.2007 / 36335
Başvuruya konu ihale:
 2007/163816 İhale Kayıt Numaralı “84 Kalem İlaç ve Serum Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

18.12.2007 tarih ve 07.09.94.0110/2007-80 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Karaisalı Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 06.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “84 Kalem İlaç ve Serum Alımı” ihalesine ilişkin olarak Özgün Ecza Deposu San. ve Tic. A.Ş.’nin 07.12.2007 tarih ve 36335 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; ihale dosyasında sunduğu Ticaret Sicil Gazetesi’nin idari şartnamenin 7.5.1 inci maddesine uygun olmadığı gerekçesiyle idare tarafından tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, idarenin kararının hatalı olduğu iddia edilmektedir.

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 40 ıncı maddesinde; “… İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder. İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.” hükmü bulunmaktadır.

            Bu hüküm çerçevesinde ihalenin iptali, ihale sürecini sona erdiren ve bu süreçte tesis edilmiş idari işlemleri tesis tarihi itibariyle ortadan kaldıran bir işlem niteliğinde bulunmaktadır.

            Başvuruya konu ihalenin, 4734 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesi uyarınca ihale yetkilisi tarafından 25.12.2007  tarihinde iptal edildiği  anlaşıldığından, bu aşamada, bir ihale ve bu ihaleye ilişkin bir süreç kalmadığı ve Kuruma yapılan başvurunun da ihalenin iptali işlemine karşı olmadığı anlaşıldığından başvuru hakkında karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

            Açıklanan nedenlerle;

            Karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul