En son güncellemeler 18 Haziran 2021 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2007/UM.Z-784
  • Toplantı No: 2007/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/009
Gündem No :146
Karar Tarihi:26.02.2007
Karar No :2007/UM.Z-784
Şikayetçi:
 Toros Dental İth. İhr. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. İsmetpaşa Cad. 459 Sokak Karaboğa Melli İşhanı No:26 ANTALYA
 İhaleyi yapan idare:
 Ankara Topraklık Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Kıbrıs Cad. Orhun Sok. No:3 Topraklık-Çankaya/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 09.02.2007 / 4581
Başvuruya konu ihale:
  “5000 Takım Suni Diş Alımı”
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.02.2007 tarih ve 07.00.87.0027/2007-12 sayılı Değerlendirme Raporunda;

 

            Ankara Topraklık Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nce Doğrudan Temin (4734 sayılı Kanunun 22/d maddesi) usulü ile yapılan “5000 Takım Suni Diş Alımı”na ilişkin olarak Toros Dental İth. İhr. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.´nin 09.02.2007 tarih ve 4581 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesinde, ihale mevzuatına aykırılık iddialarına yer verildiği,

           

Yapılan incelemede; İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Değerlendirme Raporu ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

18.04.2006 tarih ve 2006/26602 İKN’li 97 kalem sıhhi sarf malzemesi alımına teklif verildiği, ihale konusu 65 inci kalem suni diş 28’lik ve 66 ncı kalem suni diş 16’lık dişler için ekonomik açıdan en avantajlı teklifin firmalarınca verildiği, ancak tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, Eraylar firmasının teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği, kuruma yapılan itiraz sonrasında bu kalemlerin alımının iptal edildiği,

 

            10.08.2006 tarih ve 2006/81726 İKN’li 54 kalem sıhhi sarf malzemesi alımı ihalesinde, 47 nci kaleme (suni diş 28’lik) teklif verildiği, firmalarınca ekonomik açıdan en avantajlı teklif verilmesine karşın tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılarak, ihalenin Eraylar firmasının üzerinde bırakıldığı, Kamu İhale Kurumuna yapılan itiraz sonucunda 47 nci kaleme ilişkin alımın iptal edildiği,

 

            Anılan idare tarafından, firmalarına haber verilmeden 5000 takım suni diş alındığı, ancak daha önce yapılan açık ihalede akrilik dişlere teklif vermeyen ve diş imalatçısı olmayan firmalar ve Eraylar Diş’ten olmak üzere toplam dört firmadan teklif alınarak alımın gerçekleştirildiği, firmalarının bu alımdan üç-dört gün sonra haberdar olduğu, doğrudan teminle yapılan söz konusu alımın 4734 sayılı Kanun ile örtüşmediği, bu nedenle rekabetin oluşmadığı iddia edilmektedir.

 

İncelenen ihalede, İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul