En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-788
  • Toplantı No: 2007/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/009
Gündem No :156
Karar Tarihi:26.02.2007
Karar No :2007/UM.Z-788
Şikayetçi:
 Polinom Tıbbi Sağlık Ger. Ve Kim. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. Medrese Mah. Ulaşbaba Cad. Terziler Sitesi B Blok No:36/A KONYA
 İhaleyi yapan idare:
 Dr. Faruk Sükan Doğum ve Çocuk Hastanesi KONYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 12.01.2007 / 1024
Başvuruya konu ihale:
 2006/161670 İKN|li “38 Kalem Tıbbi Sarf Malzemesi Alımı (26. Kalem – Sıvı Bazlı İnce Tabaka Sitoloji Preperasyonu)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

22.02.2007 tarih ve 07.00.27.0184/2007-3E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Dr. Faruk Sükan Doğum ve Çocuk Hastanesi’nce 28.11.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “38 Kalem Tıbbi Sarf Malzemesi Alımı (26. Kalem – Sıvı Bazlı İnce Tabaka Sitoloji Preperasyonu)” ihalesine ilişkin olarak Polinom Tıbbi Sağlık Ger. Ve Kim. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 26.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 04.01.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin 12.01.2007 tarih ve 1024 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması hususunun 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihalenin 26 ncı kalemi olan “Sıvı Bazlı İnce Tabaka Sitolojisi Preparasyonu” kaleminin üzerinde bırakıldığı firmanın teklif etmiş olduğu MOSLAB marka malzemenin, Sağlık Bakanlığının 2006/43 sayılı genelgesi uyarınca istenen IVD CE belgesinin bulunmadığı iddiasına yer verilmiştir.

 

 

 

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak alınan teknik görüşte; 

“1-) Şikayete konu olan firmanın sunmuş olduğu belgelerde yer alan ürünün, İnvitro Tıbbi Tanı Ürünleri Yönetmeliği kapsamında olduğu görüşüne varılmıştır.

2-) İhaleyi kazanan firmanın ürününün (98/79/EC) İnvitro Tıbbi Tanı Ürünleri Yönetmeliği kapsamında olduğu halde, firmanın sunduğu Uygunluk Beyanının doğru olmadığı, 93/42/EEC Tıbbi Cihaz Yönetmeliği’ne göre düzenlendiği görülmüştür.”   Tespitlerine yer verildiği görülmüştür.

 

İhale Komisyonu Kararında; “İhaleye iştirak eden firmaların dosyalarında yapılan incelemede teklif zarfı üzerinde ve istenen belgelerin tam olduğu tespit edilmiştir.” ibaresine yer verildiği ve idari şartnamenin 7 nci maddesinde teklif edilecek ürünler için “numune” istendiği hususları dikkate alındığında, başvuru sahibince teklif edilen ürünün ihale dokümanında belirtilen kriterleri karşılayıp karşılamadığı hususunun tespitinin ise idarenin sorumluluğunda olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 

Belirtilen hususlar bir arada değerlendirildiğinde, ihale üzerinde kalan istekli tarafından teklif edilen ürünün Sağlık Bakanlığının ilgili mevzuatı uyarınca gerekli AT sertifikalarına sahip olmadığı anlaşılmış olup, anılan isteklinin değerlendirme dışı bırakılmamış olmasının kamu ihale mevzuatına aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul