• Karar No: 2007/UM.Z-790
  • Toplantı No: 2007/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/009
Gündem No :158
Karar Tarihi:26.02.2007
Karar No :2007/UM.Z-790
Şikayetçi:
 Tankes Trafik Sistemleri Elek. Oto. İnş. Tur. Gıda Med. San. Tic. Ltd. Şti. İvedik Organize Sanayi Bölgesi 30. Cad. 538. Sok. No:69 Yenimahalle/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Atatürk Üniversitesi Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı ERZURUM
Başvuru tarih ve sayısı:
 22.02.2007 / 5924
Başvuruya konu ihale:
 2006/160743 İKN’li “7 Kalem Sinyalizasyon Malzemesi Alımı” ihalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

23.02.2007 tarih ve 07.01.29.0184/2006-15 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

Atatürk Üniversitesi Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı tarafından 29.11.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “7 Kalem Sinyalizasyon Malzemesi Alımı” ihalesine ilişkin olarak Tankes Trafik Sistemleri Elek. Oto. İnş. Tur. Gıda Med. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 22.02.2007 tarih ve 5924 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; İhalelere Karşı Yapılacak Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21/(a) maddesi uyarınca başvurunun görev yönünden reddine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; ihalede ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi oldukları, ihale üzerinde kalan istekli ile sözleşme imzalandığı, yüklenicinin ihale konusu malları süresinde teslim etmediğini ve idarece yükleniciye “süre uzatımı” verildiğini öğrendikleri, idarenin süre uzatımı verirken dayandığı gerekçelerin mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

            4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde, Kamu İhale Kurumunun görevleri arasında, 4734 sayılı Kanuna göre yapılan ihalelere ilişkin itirazen şikayet başvurularının incelenmesi görevi sayılmıştır.

 

            İncelenen ihalede; başvuru konusu yapılan hususun Kamu İhale Kurumunun görev alanında bulunmadığı tespit edilmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhalelere Karşı Yapılacak Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21/(a) maddesi uyarınca başvurunun görev yönünden reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul