En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-886
  • Toplantı No: 2007/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/010
Gündem No :126
Karar Tarihi:05.03.2007
Karar No :2007/UM.Z-886
Şikayetçi:
 Netes mühendislik ve Dış Tic. Ltd. Şti, Koşoyolu Cad. Netes Binası 124 34718 Koşuyolu Kadıköy/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı, Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü Kayseri
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.02.2007 / 6614
Başvuruya konu ihale:
 G35280 İhale Kayıt Numaralı “Laboratuar Kalibrasyon ve Test Cihazı Alım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

02.03.2007 tarih ve 07.01.47.0105/2007-11 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı tarafından 13.10.2006 tarihinde  yapılan “Laboratuar Kalibrasyon ve Test Cihazı Alım İşi” ihalesine ilişkin olarak Netes  mühendislik ve  Dış Tic. Ltd. Şti’nin 28.02.2007 tarih ve 6614 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; 4734 sayılı Kanuna tabi olmayan ihale ile ilgili olarak Kamu İhale Kurumunun inceleme görev ve yetkisi bulunmadığından, başvurunun görev yönünden reddine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; başvuru konusu ihalede teknik şartnameye uygun olmayan ürünün daha yüksek fiyata alındığı iddialarına yer verilmiştir.

 

4734 Sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde Kamu İhale Kurumunun görevleri arasında 4734 sayılı Kanuna göre yapılan ihalelere ilişkin itirazen şikayet başvurularını inceleme görevi bulunmaktadır.

 

Bu itibarla; 4734 sayılı Kanuna tabi olmayan ihale ile ilgili olarak Kamu İhale Kurumunun inceleme görev ve yetkisi bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1-      Başvurunun görev yönünden reddine,

 

2-      Başvuru dilekçesinin bir örneğinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul