• Karar No: 2007/UY.Z-1062
  • Toplantı No: 2007/012
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/012
Gündem No :109
Karar Tarihi:19.03.2007
Karar No :2007/UY.Z-1062
Şikayetçi:
 Haselsan İnş. ve Tic. Ltd. Şti., Cinnah Cad. Melis Apt. Kat:4 D:8 57/1 06680 Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 İller Bankası Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, Atatürk Bulvarı No:21 Opera Altındağ/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 08.02.2007 / 4473
Başvuruya konu ihale:
 2006/89065 İhale Kayıt Numaralı “Karapınar (Konya) Kanalizasyon İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

15.03.2007 tarih ve 06.0100.0085/2007-7E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İller Bankası Genel Müdürlüğü’nce 12.09.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Karapınar (Konya) Kanalizasyon İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Haselsan İnş. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 29.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 26.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  08.02.2007 tarih ve 4473 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 08.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Aşırı düşük teklif sorgulamasının isteklilerce verilen açıklamalar çerçevesinde yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; İller Bankası Genel Müdürlüğü tarafından “Karapınar (Konya) Kanalizasyon İnşaatı” işinin 12.09.2006 tarihinde ihale edildiği, söz konusu ihalede prefabrik beton ve betonarme boruların analizinde gösterilen granülometrik kum-çakıl ve çimento miktarının sabit olmadığı, boru üretimine kadarki kısımlarda ön görülen veya analizlere tahmini olarak konulan zayiatların firmadan firmaya değiştiği, bu nedenle analizlerde ön görülen kum-çakıl miktarları fazla olduğundan firmaları tarafından imalata girecek gerçek değerlerin alındığı, çimento miktarının tamamen kum-çakıl evsafına ve karışımın yüzdesine bağlı olduğu, burada kıstasın istenilen boru mukavemetinin sağlanması olduğu, fiiliyatta boru imalatına şu kadar kum-çakıl ve çimento konacaktır diye bir kural bulunmadığı, sadece imal edilen borunun standartlara uygun olmasının sağlanması gerektiği, bunun da kontrollükçe işin yapımı aşamasında test edilerek sağlanacağı dolayısıyla boru analizlerinde granülometrik kum-çakıl ve çimento miktarlarında yanlışlık olmadığı, idarenin ayrıca değerlendirme dışı bırakılmalarına ikinci neden olarak, muayene bacalarının giriş ve çıkışına entegre conta bedelinin konmamasının gösterildiği, kanalizasyon inşaatında biri çıkış olmak üzere bir, iki veya üç giriş mümkün olabildiği, ifade edildiği gibi minimum iki adet entegre conta bedelini muayene bacasına ilave etmenin hatalı olduğu, muayene bacası giriş ve çıkışlarının tek tek sayılması gerektiği, bunun yerine boru döşemesi bedeline entegre conta koymak ve bunları hesaplamanın daha gerçekçi olduğu, firmalarının da bunu yapmış olduğu, yani muayene bacası analizlerinde eksiklik olmadığı, giriş ve çıkış borusu entegre contalarının beton ve betonarme boru döşemesi bedeline eklendiği, aşırı düşük teklif değerlendirmesinin objektif olarak yapılmadığı, sınır değerin altında teklif veren ve açıklamaları kabul edilen bir firma üzerinde ihalenin bırakıldığı, aşırı düşük teklif sorgulaması yapılırken idarece her istekli için aynı ayrıntıya girilmesi gerekildiği, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin yaklaşık maliyetin % 67 gibi bir kırımla işi üstlenmiş olduğu, idarenin aşırı düşük teklif açıklamalarını değerlendirirken ya en düşük teklif veren firmalarının açıklamalarını kabul etmesi ya da sınır değerin altındaki tüm tekliflerin açıklamalarının kabul edilmeyerek ihalenin sınır değerin üzerinde  teklif veren firma üzerinde bırakılması gerektiği iddia edilmekte ve itirazen şikayet başvurusunun incelenerek gereğinin yapılması istenmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İller Bankası Genel Müdürlüğü tarafından “Karapınar (Konya) Kanalizasyon İnşaatı İşi”nin 12.09.2006 tarihinde teklif birim fiyat alınmak suretiyle ihale edildiği, ihaleye ilişkin 48 adet ihale dokümanının satın alındığı, 36 istekli tarafından teklif verildiği, ihale konusu işin içeriğinin kanalizasyon şebeke, toplayıcı ve kollektör hatları, bu hatlara ait muayene bacaları, parsel baca ve bağlantılarının inşaatı olduğu belirlenmiştir.

 

Söz konusu ihalede ilk oturumda, Mimaray İnş. San. Tur. ve Tic. Ltd. Şti.-Erçağ İnş.Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti. Ortak Girişimi tarafından sunulan geçici teminat mektubunun süresinin idari şartnamenin ilgili hükmünde belirtilen süreden yetersiz olduğunun belirlendiği, daha sonra isteklilerin belge kontrolünün yapıldığı, teklif fiyatlarının okunduğu ve ilk oturumun kapatıldığı anlaşılmıştır.

 

Daha sonra ihale komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda; Mimaray İnş. San. Tur. ve Tic. Ltd. Şti.-Erçağ İnş.Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti. Ortak Girişimi’nin geçici teminat mektubu süresinin yetersiz olması nedeniyle, Fetvacı Kardeşler İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin ihale dışı bırakılacak ve ihaleye katılmayacak olanlar kapsamında olunduğuna ilişkin taahhütnamede “ihale tarihi itibarıyla” ifadesinin bulunmaması nedeniyle, Ufuk İnş. Taah. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin işin tamamının alt yükleniciye yaptırılacağına ilişkin taahhütname sunması nedeniyle, Tavlaşoğlu İnş. San. Tic. A.Ş.’nin zeyilname ile gönderilen teknik özellikler formunu sunmaması nedeniyle, Beş Kardeşler Nak. Haf. İnş. ve Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin KİK.027.0/Y standart formunda tarih bulunmaması nedeniyle, Öz İnş. San. ve Tic. A.Ş.’nin iş deneyim belgesinin tutarının yetersiz olması nedeniyle, Hasan Vardar İnş. San. ve Tic. A.Ş.’nin işin tamamının alt yükleniciye yaptırılacağına ilişkin taahhütname sunması nedeniyle, Hataş İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin iş deneyim belgesinin yetersiz olması nedeniyle,  Hamza Akbaş-Topaktaş İnş. Mad. Tic. A.Ş.’nin KİK.027.0/Y standart formunda tarih bulunmaması ve iş ortaklığı beyannamesinde ortaklık oranının % 50, % 50 olarak belirtilmesi, pilot ortağın belirtilmemesi nedenleriyle, Aslanlar İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin KİK.027.0/Y standart formunda tarih bulunmaması nedeniyle, Bağlı-San İnş. Nak. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin öz kaynak oranının yetersiz olması nedeniyle, İnelsan İnş. Elek. San. ve Tic. Ltd. Şti., Güryapı Taah. İnş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Setaş İnş. Tic. ve San. A.Ş.’nin iş deneyim belgesine esas hak edişleri tamamlamamaları nedeniyle, Ilgın İnş. İç ve Dış Tic. A.Ş.’nin iş deneyim belgesi tutarının yetersiz olması nedeniyle (15 istekli) değerlendirme dışı bırakıldığı tespit edilmiştir. 

 

Bir sonraki aşamada, teklifleri geçerli olduğu belirlenen 21 isteklinin teklif fiyatları esas alınarak Kamu İhale Genel Tebliğinde belirtilen usule uygun olarak sınır değerin belirlendiği ve teklifleri belirlenen bu sınır değerin altında bulunan 16 istekliden (Tümtaş Tüm İnş. San. Tic. İth. İhr. Nak. Tur. A.Ş., Haselsan İnş. ve Tic. Ltd. Şti., Çelikler İnş. A.Ş., Mehmet Çelik İnş. Taah. Tic. ve San.Ltd. Şti., Atilla İnş. Tur. ve Tic. A.Ş., Mitaş Proj. İnş. Teks. San. San. ve Tic. A.Ş.,  Cem-Sel İnş. Tur. ve Tic. Ltd. Şti., Çeltikçioğlu İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., Yapı-Tek İnş. San. ve Tic. A.Ş., Doğan Jeotermal Tur. İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti., Önay İnş. Taah. Tic. İth. İhr. Ltd. Şti., Doğdu İnş. Taah. Turz. Tic. ve San. Ltd. Şti., Özimko İnş. ve Tic. Ltd. Şti., Genç İnş. Ltd. Şti., Nursoy İnş. Uluslar arası Nak. San. Tic. A.Ş.  ve Tinaş Taah. İnş. Nak. San. ve Tic. A.Ş.) tekliflerinin bileşenlerine ait belge ve bilgiler ile 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde belirtilen hususların  belgelendirilmesinin    01.11.2006 tarihli yazısı ile istendiği,  söz konusu yazıda  özetle;

“ ihale kapsamındaki imalat iş kalemlerine ait teklif birim fiyat cetvellerinde yer alan teklif fiyatlarının ait olduğu birim fiyat tarifleri esasları ile işe ait kesin projesi kriterlerine uygun olarak, teklif fiyat kapsamında yer alan iş kalemlerine ait miktarları gösteren ayrıntılı metraj ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idare tarafından tanımlanan yapım şartlarına uygun imalat, işçilik ve nakliye miktarlarını, cinsini, fiyatını ve tutarını gösteren ayrıntılı fiyat analizlerini, teklif fiyat analizleri içerisinde yer alan malzemelere ait piyasadan alınan teklifler ile üretici ve satıcı firmalardan alınan proforma faturaların, entegre contalara ait TSE uygunluk belgelerinin ve 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde belirtilen hususların yazılı olarak 17.11.2006 tarihine kadar idareye iletilmesi” hususlarına yer verilmiştir.

 

Aşırı düşük teklif sahibi olarak belirlenen ve tekliflerinin detayına ilişkin belgeleri sunmaları istenen isteklilerden Önay İnş. Taah. Tic. İth. İhr. Ltd. Şti. ile Genç İnş. Ltd. Şti.’nin istenen belgeleri idareye sunmadığı, tekliflerinin detayına ilişkin istenen belge ve bilgileri sunan 14 isteklinin açıklamalarının incelenerek 8 isteklinin (Tümtaş Tüm İnş. San. Tic. İth. İhr. Nak. Tur. A.Ş., Atilla İnş. Tur. ve Tic. A.Ş., Mitaş Proj. İnş. Teks. San. San. ve Tic. A.Ş., Cem-Sel İnş. Tur. ve Tic. Ltd. Şti., Çeltikçioğlu İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., Doğan Jeotermal Tur. İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti., Özimko İnş. ve Tic. Ltd. Şti. ve Nursoy İnş. Uluslar arası Nak. San. Tic. A.Ş.) tarafından sunulan açıklamaların kabul edildiği, diğer 6 isteklinin (Haselsan İnş. ve Tic. Ltd. Şti., Çelikler İnş. A.Ş., Mehmet Çelik İnş. Taah. Tic. ve San.Ltd. Şti.,Yapı-Tek İnş. San. ve Tic. A.Ş., Önay İnş. Taah. Tic. İth. İhr. Ltd. Şti., Doğdu İnş. Taah. Turz. Tic. ve San. Ltd. Şti., Genç İnş. Ltd. Şti. ve Tinaş Taah. İnş. Nak. San. ve Tic. A.Ş.’nin açıklamalarının kabul edilmeyerek değerlendirme dışı bırakıldığı, 04.12.2006 tarihli ihale komisyon kararı ile ihalenin geçerli en düşük teklif sahibi durumunda olan ve tekliflerinin detayına ilişkin sunduğu açıklamaları kabul edilen Tümtaş Tüm İnş. San. Tic. İth. İhr. Nak. Tur. A.Ş.’nin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak, Atilla İnş. Tur. ve Tic. A.Ş.’nin ekonomik açıdan avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği, kesinleşen ihale kararının Yönetim Kurulunca 07.12.2006 tarihinde onaylandığı ve ihalenin Tümtaş Tüm İnş. San. Tic. İth. İhr. Nak. Tur. A.Ş. üzerinde bırakıldığı tespit edilmiştir.

 

Başvuru sahibi tarafından teklifinin detayına ilişkin istenen belge ve bilgiler 17.11.2006 tarihli yazı ekinde sunulmuştur. Söz konusu açıklama yazısında özetle; “firmaları tarafından iş ile ilgili teknik ve idari ihale şartnamelerinin çok detaylı incelendiği ve iş hakkında detaylı bilgi edinildiği, işin yapımı için gerekli organizasyon, makine ve ekipman planlamalarının yapıldığı, işletme maliyetleri, işçilik maliyetleri ve makine ekipman maliyetlerinin çok detaylı olarak hesaplandığı, işin yapımı esnasında kullanılacak olan tüm makine ve ekipmanın kendilerinin malı olduğu, analizlerde kullanılan birim fiyatların güncel geçerli piyasa rayiçlerine uygun olarak tespit edildiği, makine ekipman için amortisman bedelinin ön görülmediği, tekliflerine minimum kar oranının yansıtıldığı, firmalarının beton ve betonarme borular ile prefabrik elemanları kendilerinin TSE standartına uygun olarak üreteceği” ifade edilerek, yazı ekinde Haselsan Boru Fabrikası TSE belgelerinin, rayiçlerin, fiyat analizlerinin, alt analizlerin, proforma faturaların, TSE belgesinin ve amortisman defterinin idareye sunulduğu belirlenmiştir.  

 

İhale üzerinde bırakılan istekli ise 17.11.2006 tarihli yazı ekinde tekliflerinin detayına ilişkin istenen belge ve bilgileri idareye sunmuştur. Söz konusu açıklama yazısında özetle; “ söz konusu işin mahiyetinde yer alan entegre contalı buhar kürlü ve betonarme borular ile prefabrik muayene bacası, parsel bacası ve elemanlarını firmalarının Afyonkarahisar şantiyesinde kurulu olan ve TSE belgeli beton boru fabrikasında üretecekleri ve kendi tırları ile iş mahalline nakledecekleri, üretim maliyetlerinin minimumda tutulduğu, beton boru fabrikalarında üretilecek olan yapı elemanlarının imalatı için gerekli olan granülometrik kırmataş malzemelerinin, yine firmalarının sahip olduğu Afyonkarahisar Bolvadin İlçesi Hamidiye Köyü mevkiinde kurulu olan kırma taş, yıkama, eleme tesisinde temin edecekleri, işin yapılması aşamasında kullanılacak olan tüm makine ekipmanın kendi malları olduğu, işin yapılması esnasında kullanılacak olan makinelerin, araçların akaryakıt maliyetlerinin minimum düzeyde tutulduğu, çünkü piyasa rayiçlerinin altında akaryakıt temin ettikleri, firmalarında deneyimli bir kadro ile çalıştıkları, demirbaş amortismanının minimum düzeyde tutulduğu, bu nedenle hafriyat, dolgu ve nakliye maliyetlerinin minimum düzeye çekildiği, firmalarının altyapı inşaat ve taahhüt işleri konusunda ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi, 1996 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001:1999 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgelerine sahip oldukları” belirtilerek yazıları ekinde iş kalemlerine ilişkin icmal tabloları, analiz cetvelleri ve birim fiyat analizlerinin ve belirtilen kalite belgelerinin idareye sunulduğu tespit edilmiştir.

 

Başvuru sahibinin idareye yaptığı şikayet başvurusu üzerine idarenin 26.01.2007 tarihli yazısı ile başvuru sahibine cevap verildiği, söz konusu yazıda, “ Ø 150 mm., Ø 200 mm., Ø 300 mm., Ø 400 mm., Ø 500 mm., Ø 600 mm. çaplı beton borular, Ø 800 mm., Ø 1000 mm. çaplı betonarme borular, çıkış çapı Ø 200 mm., 300 mm., 400 mm., çıkış çapı, 500 mm., Ø 600 mm., Ø 800 mm. olan prefabrik muayene bacası taban elemanları, 1,20 m. iç çapındaki prefabrik muayene bacası konik elemanı, 1.00 m. iç çapındaki muayene bacası gövde yüksekliği ayar bileziği hazırlık analizlerinde belirtilen İller Bankası Genel Müdürlüğü Kanalizasyon, İçmesuyu, Yapı Birim Fiyat Tariflerindeki esaslara göre üretilecek beton, betonarme boru ve prefabrik elemanların bünyesindeki granülometrik kum, granülometrik çakıl, çimento miktarlarına göre az alınmış olduğunun görüldüğü, beton ve betonarme borular ile prefabrik elemanların, 500 Dozlu beton ile aynı zamanda İller Bankası Genel Müdürlüğü Kanalizasyon İçme suyu, Yapı Birim Fiyat Tariflerine atıfta bulunulan analizlerde belirtilen çimento ve kum-çakıl miktarları kullanılarak imal edileceğinin Özel Birim Fiyat Tariflerinde belirtildiği, Özel Birim Fiyatlar sözleşmenin eki olduğundan, bu tariflerde bulunan hükümlerin de sözleşmenin eki olacağı, ayrıca firmaları tarafından muayene bacası taban elemanı ve parsel bacası taban elemanı analizinde entegre contaların dikkate alınmadığı” nın ifade edildiği anlaşılmıştır.  

 

Şikayet konusu ihalenin idari şartnamesinin “İhale Dokümanının Kapsamı” başlıklı 6.1 inci maddesinde; kanalizasyon inşaatına ait özel birim fiyat tarifleri (2006), terfi merkezi mekanik ekipman işine ait özel birim fiyat tarifleri (2006), terfi merkezi enerji temini işine ait özel birim fiyat tarifleri (2006), İller Bankası Genel Müdürlüğü “Birim Fiyat Tarifleri” (1995), kanalizasyon, içmesuyu, yapı birim fiyat tarifleri (2001) ihale dokümanının bir parçası olarak sayılmıştır. 

 

İdari şartnamenin “Diğer Hususlar” Bölümünde ise; “Teklif fiyatlar (YTL. olarak); ihale dokümanı içerisinde mühürlü olarak verilen birim fiyat tarifleri ve birim fiyat listeleri/cetvelleri aynen  kullanılarak mutlaka doldurulacak ve teklif ekinde verilecektir.

 

İdare tarafından mühürlü olarak verilen Birim Fiyat Tariflerine ve Birim Fiyat Listelerine/Cetvellerine Teklif Birim Fiyatları (YTL. olarak) yazılmamış olan teklifler, değerlendirme dışı bırakılacaktır.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

            İhale dokümanı kapsamında isteklilere verilmiş olan Özel Birim Fiyat Tariflerinde, gerek çeşitli çaplarda entegre contalı, buhar kürlü beton boru ile kanalizasyon şebeke ve toplayıcı inşaat yapılması, gerekse çeşitli çaplarda buhar kürlü prefabrik muayene bacası imalatının yapılması iş kalemlerinin tüm detaylarının açıklandığı, bu tarifler açıklanırken belli bölümlerde İller Bankası Genel Müdürlüğü Kanalizasyon, İçmesuyu, Yapı Birim Fiyat Tariflerine atıflar yapılarak, işin bu tariflere uygun şekilde yapılması gerektiğinin belirtildiği görülmüştür.

 

            İhaleye teklif veren isteklilerin idari şartnamenin yukarıda yer alan düzenlemesi çerçevesinde ihale dokümanı kapsamında kendilerine idarece mühürlü olarak verilen birim fiyat tariflerinde boş bırakılan teklif fiyat kısmının doldurularak, teklifleri kapsamında idareye sunduğu belirlenmiştir.     

 

            İdarece söz konusu isteklinin açıklamalarının kabul edilmemesine gerekçe olarak çeşitli çaplarda boru imalatına ilişkin sunulan analizlerin detayında yer alan granülometrik kum, granülometrik çakıl, çimento miktarlarının İller Bankası Genel Müdürlüğü Kanalizasyon, İçmesuyu, Yapı Birim Fiyat Tariflerindeki esaslara göre üretilecek beton, betonarme boru ve prefabrik elemanların bünyesindeki granülometrik kum, granülometrik çakıl ve çimento miktarlarına göre az alınmış olduğu ve muayene bacası taban elemanı ile parsel bacası taban elemanı analizinde entegre contaların dikkate alınmaması gösterilmiştir. Başvuru sahibinin idareye sunduğu tekliflerinin detayına ilişkin analizler incelenerek idarenin belirtilen kalemlere ilişkin analizlerinde örneğin Ø 400 mm.  buhar kürlü beton boru imalatında ve diğer betonarme boru imalatına ilişkin analizi ile başvuru sahibinin bu kaleme ilişkin analizi karşılaştırıldığında, başvuru sahibinin analizlerindeki granülometrik kum, granülometrik çakıl, çimento miktarlarının idarenin analizlerindeki miktarlardan daha az olduğu belirlenmiştir.

 

            İhale üzerinde bırakılan isteklinin tekliflerinin detayına ilişkin sunduğu analizler incelendiğinde ise; anılan istekli tarafından idarenin birim fiyat tarif ve analizlerine bire bir uyan analizler sunduğu belirlenmiştir. İhale komisyonunca da yapılan bu tespit üzerine ihalenin belgeleri tam olan, tekliflerinin detayına ilişkin sunduğu açıklamaları kabul edilen en düşük teklif sahibi durumunda bulunan Tümtaş Tüm İnş. San. Tic. İth. İhr. Nak. Tur. A.Ş. üzerinde bırakıldığı belirlenmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 nci maddesinde;“İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu; 

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

            b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

            c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

 

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü yer almaktadır.

 

İdarece aşırı düşük teklif sahibi isteklilerin sunduğu tekliflerinin detayına ilişkin açıklamalar değerlendirilirken, isteklilerin sunduğu analizlerin detayına girilerek bu açıdan bir değerlendirme yapıldığı, bunun dışında tekliflere ilişkin piyasadan alınan proforma faturalara bakıldığı ve incelendiği, 4734 sayılı Kanunun yukarıda belirtilen hususları açısından bir irdelemeye gidilmediği belirlenmiştir.

 

Yukarıda belirtilen tespitler mevzuat hükümleri ile birlikte değerlendirildiğinde, idarece işin yapımına ilişkin isteklilere ihale dokümanı kapsamında verilen proje, özel teknik şartname ve özel birim fiyat tariflerinde ihale konusu işe ilişkin iş kalemlerinin nasıl yapılacağı ayrıntısı ile belirtilmiştir. İdarece bu iş kalemlerine ait başvuru sahibinin sunduğu analizlerde iş kaleminin bileşenlerine girilerek, bu iş kalemlerinin alt bileşenlerinde yer alan granülometrik kum, granülometrik çakıl ve çimento miktarlarının idareninkinden daha düşük olması nedeniyle açıklamalarının kabul edilmemesi yönünde yapılan değerlendirme yerinde bulunmamıştır. Çünkü boru imalat kalemine giren kum, çakıl ve çimento miktarının karışımın yüzdesine bağlı olduğu, ayrıca teknik şartnamede belirtilen nitelik ve mukavemette boru imalatında kullanılacak kum çakıl miktarının istekliden istekliye değişebileceği, örneğin boru üretimi aşamasındaki zayiat miktarına göre bile bu oranın değişebileceği dikkate alındığında başvuru sahibinin belirtilen nedenlerle açıklamalarının yeterli görülmemesi uygun bulunmamıştır.

 

İdarelerce aşırı  düşük teklif sahibi olarak belirlenen isteklilerce sunulan analizlerin içeriği irdelenirken, iş kalemi analizlerinde yer alan malzemelerin orantılarının idarenin analizleri ile birebir örtüşmesinin beklenmemesi gerektiği, asıl olan hususun idarenin ihale dokümanında belirtilen yapım şartlarına ve kriterlerine uygun şekilde işin yapılmasının, üretilen borunun teknik şartnamede belirtilen standart ve mukavemette imalatının yapıldığının test edilerek sağlanması olduğu, bunun da yüklenicinin sorumluluğunda olduğu ve işin yapımı aşamasında idarece bunun kontrolünün sağlanması gerektiği sonucuna varılmıştır. Ancak istekliler tarafından ihale şartnamesinde, bir iş kalemine ilişkin birim fiyat tariflerinde belirtilen yöntemden farklı bir analiz sunulması durumunda idarelerce bu analizlerin işe uygunluğunun irdelenerek karar verilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda şikayet konusu ihalede aşırı düşük teklif açıklamalarını sunan ve açıklamaları kabul edilmeyen diğer isteklilerin sunduğu açıklamaların belirtilen hususlar dikkate alınarak yeniden değerlendirilmesi, başvuru sahibinin tekliflerinin detayına ilişkin sunduğu analizlerin kabul edilerek söz konusu isteklinin ekonomik açıdan ikinci avantajlı teklif sahibi olarak belirlenmesi uygun olacaktır. 

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Aşırı düşük teklif sorgulamasının isteklilerce verilen açıklamalar çerçevesinde yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

İhaleye teklif veren aşağıda isimleri yazılı isteklilerin teklifleri, idare tarafından “İhale Dışı Bırakılacak ve İhaleye Katılamayacak Olanlar Kapsamında Olunmadığına İlişkin Taahhütname”de :

 

·        Fetvacı Kardeşler İnş. Tic. Ve San. Ltd. Şti’nce sunulan belgede “İhale tarihi” ibaresinin bulunmadığı,

  • Beş Kardeşler Ltd. Şti.’nce sunulan belgede “tarih” bulunmadığı,

              gerekçeleri ile değerlendirme dışı bırakılmıştır.

 

            Bahse konu belgede yer alan eksiklikler, bilgi eksikliği kapsamında olup bu eksikliğin tamamlatılmasını takiben bu tekliflerin değerlendirmeye alınması mümkündür.

 

            Açıklanan nedenle; idarenin, Kurulun almış olduğu “Düzeltici işlem” uygulamasında yukarıda isimleri belirtilen isteklilerin tekliflerini de dikkate almasının gerektiği görüşü ile karara katılmıyoruz.

 

 

                        K.Nejat ÜNLÜ                                           Muzaffer EREN                                                          Kurul Üyesi                                                 Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul