En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2007/UY.Z-1111
  • Toplantı No: 2007/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 22.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/013
Gündem No :68
Karar Tarihi:22.03.2007
Karar No :2007/UY.Z-1111
Şikayetçi:
 Mikail SARI, Hafız Binbaşı Cad. Berk Sokak No:4 İZMİT
 İhaleyi yapan idare:
 Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Bilkent Plaza B1 Blok 06530 Bilkent/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 02.02.2007 / 3766
Başvuruya konu ihale:
 2006/195786 İKN|li “Zonguldak Çaydeğirmeni 160 Adet Konut, 1 Adet Ticaret Merkezi ve Camii İnşaatı ile Adaiçi, Genel Altyapı ve Çevre Düzenleme İnş. Yapım işi”
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

22.02.2007 tarih ve 06.00.65.0176/2007-11 sayılı Değerlendirme Raporunda;

 

            Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nca 05.02.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan 2006/195786 İKN´li “Zonguldak Çaydeğirmeni 160 Adet Konut, 1 Adet Ticaret Merkezi ve Camii İnşaatı ile Adaiçi, Genel Altyapı ve Çevre Düzenleme İnş. Yapım işi” ihalesine ilişkin olarak Mikail SARI’nın 02.02.2007 tarih ve 3766 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesinde; ihale mevzuatına aykırılık iddialarına yer verildiği,

           

Yapılan incelemede;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Değerlendirme Raporu ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

 

Başvuru dilekçesinde özetle; başvuru konusu ihalenin, 16.12.2003 tarih ve 25318 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliğinin EK-II listesinin 27 nci maddesine göre ÇED yönetmeliğine tabi olduğu halde, “ÇED Gerekli Değildir” belgesi alınmadığı, bu haliyle ihalenin, 2872 sayılı Çevre Kanunun 10 uncu maddesine aykırı olduğu ve ihalenin iptal edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

16.12.2003 tarih ve 25318 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliğinin EK II Seçme, Eleme Kriterleri Uygulanacak Projeler Listesinin 27 nci sırasında, toplu halde projelendirilen konutlar (200 konut ve üzeri) için Çevresel Etki Değerlendirmesi uygulanmasının gerekli olup olmadığının belirlenmesinin gerektiği, şikayete konu ihalenin ise 160 adet konut ve sosyal donatılarını kapsadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul