En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2007/UY.Z-1120
  • Toplantı No: 2007/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 22.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/013
Gündem No :81
Karar Tarihi:22.03.2007
Karar No :2007/UY.Z-1120
Şikayetçi:
 Mikail YAVUZ (Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının 06.03.2007 tarih ve 1390 sayılı yazısı eki), Rüzgarlı Sok. No:16/144 Ulus/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Ankara İlinde Muhtelif Kamu Kurum ve Kuruluşları
Başvuru tarih ve sayısı:
 12.03.2007 / 7729
Başvuruya konu ihale:
 G7729 İhale Kayıt Numaralı Yapım İşi İhaleleri
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.03.2007 tarih ve 06.01.70.0194/2007-4 sayılı Değerlendirme Raporunda;

 

            Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının 12.03.2007 tarih ve 7729 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 06.03.2007 tarihli yazısı ekinde Kurumumuza gönderilen Mikail YAVUZ’a ait 24.01.2007 tarihli dilekçe ile başvuruda bulunulduğu,

           

Yapılan incelemede;

 

Başvurunun görev yönünden reddine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Değerlendirme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; çeşitli idarelere ait yapım işlerinin müteahhitliğini yapan Cilap  Turizm Tic. İnş. Ltd. Şti.’ye ödenen hakedişlerin büyük kısmının işçi alacaklarına tahsis edildiği, söz konusu kesintiler nedeniyle adı geçen firmanın alacaklılarının mağdur edildiği, hususlarına yer verilmiştir.

   

            Başvuru dilekçesinde yer alan yükleniciye ödenen hakedişlerden yapılan kesintilere yönelik iddiaların, sözleşmenin imzalanmasından sonraki sürece ilişkin olduğu anlaşılmıştır.

 

           4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesine göre, Kamu İhale Kurumunun ihalenin başlangıcından sözleşmenin imzalanmasına kadar olan süre içerisinde idarece yapılan işlemlerde bu Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığına ilişkin başvuruları inceleyerek sonuçlandırmak görev ve yetkisi bulunmaktadır.

 

           Bu itibarla, Kurumun yükleniciye ödenen hakedişlerden yapılan kesintilere yönelik iddiaları inceleme görev ve yetkisi bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun görev yönünden reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul