En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2007/UY.Z-1142
  • Toplantı No: 2007/014
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/014
Gündem No :16
Karar Tarihi:26.03.2007
Karar No :2007/UY.Z-1142
Şikayetçi:
 Hasan KOTO - Ma-Ko İnşaat Asfalt Hafr. Nak. Altyapı Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. Vekili: Av. Yasemin BAL Lamartin Cad. Nu: 33 Kat: 5 Daire: 10 Taksim/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul İli Eyüp İlçesi Göktürk İlk Kademe Belediye Başkanlığı Fen İşleri Daire Başkanlığı Merkez Mah. Belediye Cad. Nu: 15 Göktürk-Eyüp/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.03.2007 / 7311
Başvuruya konu ihale:
 2006/40315 İhale Kayıt Numaralı “Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Asfalt Kaplama ve Asfalt Yama Yapılması Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

14.03.2007 tarih ve 06.01.54.0019/2007-14 sayılı Değerlendirme Raporunda;

 

            İstanbul İli Eyüp İlçesi Göktürk İlk Kademe Belediye Başkanlığı’nca yapılan “Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Asfalt Kaplama ve Asfalt Yama Yapılması Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Hasan KOTO - Ma-Ko İnşaat Asfalt Hafr. Nak. Altyapı Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti´nin 07.03.2007 tarih ve 7311 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesinde

           

İhale mevzuatına aykırılık iddialarına yer verildiği,

           

Yapılan incelemede;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına, ilgisi nedeniyle başvuru dilekçesinin ve eklerinin bir örneğinin İçişleri Bakanlığına gönderilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Değerlendirme Raporunun incelenmesi sonucunda;

 

            Başvuru sahibinin Kuruma sunduğu 27.02.2007 tarihli dilekçe ekinde Eyüp Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği dilekçede özetle;

 

1) Göktürk Belediyesinin 17.05.2006 tarihinde bazı caddelerin asfaltlanmasına ilişkin olarak yaptığı ihaleye Kale isimli firmanın 1.600 YTL, Güneş Yol Firmasının ise 2.300 YTL fiyat teklif ettikleri halde bu iki firmanın aralarında anlaşarak Kale isimli firmanın teklifini geri alarak ihaleden çekildiği ve ihalenin 2.300 YTL bedelle Güneş Yol Firması üzerinde kaldığı, ihale dokümanında alt yüklenici çalıştırılması öngörülmemesine rağmen asfaltlama işini fiilen Kale firmasının yaptığı, Kale firmasının Güneş Yol Firması lehine ihaleden çekilmek ve fiili olarak alt yüklenici haline gelebilmek için Güneş Yol Firmasına 120.000 YTL + 105.000 YTL olmak üzere 225.000 YTL para verdiği,

 

3) Kale isimli firmanın fiili müdürü olarak çalışan kişinin Eyüp Belediye Başkanının kayınbiraderi olduğu, bu firmanın ihaleden çekilmiş gibi yaparak işe alt yüklenici olarak devam ettiği, bilahare ihaleyi Güneş Yol Firması aldığında asfalt malzemesini Eyüp Belediye Başkanlığından bedelsiz olarak aldığı, bu firmanın ücretini ödeyerek değişik yerlerden alması gereken asfalt yerine Eyüp Belediye Başkanlığının İSFALT A.Ş den satın aldığı asfaltı kullanarak işi yaptığı, dökülen asfaltların örneklerinin alınarak karşılaştırıldığında bunun anlaşılacağı, ayrıca dökülen asfalt miktarı kadar asfaltın resmi girişinin olmadığının da bu şirketlerin defter kayıtlarından anlaşılacağı,

 

4) Firmanın işi yaparken kullanması gereken iş makinelerinin de Eyüp Belediye Başkanlığına ait makineler olduğu, bu makinelere kiralama ücreti ödenmiş gibi usulsüz hak edişlerin düzenlendiği,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

İncelenen ihalede;

 

1) İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

2) İlgisi nedeniyle başvuru dilekçesinin ve eklerinin bir örneğinin İçişleri Bakanlığına gönderilmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul