En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2007/UY.Z-1194
  • Toplantı No: 2007/016
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/016
Gündem No :30
Karar Tarihi:03.04.2007
Karar No :2007/UY.Z-1194
Şikayetçi:
 Mehmet Arslan, Atatürk Bulvarı No:105/705 Bakanlıklar / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 D.S.İ.Genel Müdürlüğü İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, İsmet İnönü Bulvarı D Blok 4. Kat Yücetepe / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 27.03.2007 / 9363
Başvuruya konu ihale:
 2006/66906 İhale Kayıt Numaralı “Çankırı İçmesuyu Projesi 1. Kısım İnşaatı Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

29.03.2007 tarih ve 06.02.34.0187/2007-16 sayılı Değerlendirme Raporunda;

 

            D.S.İ.Genel Müdürlüğü İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı’nca 15.08.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Çankırı İçmesuyu Projesi 1. Kısım İnşaatı Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Mehmet Arslan´ın 27.03.2007 tarih ve 9363 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesinde; ihale mevzuatına aykırılık iddialarına yer verildiği,

           

Yapılan incelemede;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

İlgisi nedeniyle dilekçenin bir örneğinin Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığına gönderilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Değerlendirme Raporunun incelenmesi sonucunda;

 

Başvuru dilekçesinde özetle; ihale konusu işi yaklaşık 50.000.000 YTL’ye alan firmanın ortağına işin alt taşeronluğunu yapmak üzere firmalarının tanıtım dosyasının sunulduğu, daha sonra D.S.İ. Genel Müdürlüğü’nde bir iki tanıdıklarına durumu söyledikleri ve daha önce İstanbul’un üç ana su isale hattını yaptıklarından bahisle işi alan firma nezdinde referansta bulunmalarını istedikleri, konuştukları kişilerin de kendilerinin bu işleri çok düzgün ve çabuk yaptıklarını doğrulayarak referans olacaklarını söyledikleri, hatta anılan firma hakkında iyi duyumları olmadığını söyleyerek, alt taşeronluk konusunda anlaşırlarsa alt yüklenici sözleşmesi ekinde firmalarının iş referanslarını koyarak D.S.İ. onayı şartını koymalarını tavsiye ettikleri ve bu onay olmadan bir anlaşma yaparlarsa ve anılan firma istihkakları aldığında kendilerinin istihkakını ödemezse, idare olarak kendilerine doğrudan ödeme yapamayacaklarını belirttikleri,

 

Dört beş gün önce anılan firmanın ortağı ve yetkilisi kişinin kendilerini görüşmek üzere şirket adresine çağırdığı, daha sonra sert bir üslupla üst düzey bazı yetkililerden tanıdıkları bulunduğundan bahisle beyanlarda bulunduğu, bu beyanlara göre ihalenin her şeyinin usulsüz olduğu ve iptali gerektiği iddia edilmektedir.    

 

İncelenen ihalede,

 

1) İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

2) Dilekçenin ilgisi nedeniyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına gönderilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul