En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-1261
  • Toplantı No: 2007/017
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 09.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/017
Gündem No :69
Karar Tarihi:09.04.2007
Karar No :2007/UY.Z-1261
Şikayetçi:
 Ömer Müh. Müş. Tic. ve San. Ltd. Şti., Organize Sanayi Bölgesi 2. Kısım Merkez / TOKAT
 İhaleyi yapan idare:
 Zile Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Cad. Zile / TOKAT
Başvuru tarih ve sayısı:
 20.03.2007 / 8527
Başvuruya konu ihale:
 2007/4492 İhale Kayıt Numaralı “Zile Adalet Dairesi Hizmet Binası Onarım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

05.04.2007 tarih ve 06.02.14.0170/2007-13E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Zile Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 12.02.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Zile Adalet Dairesi Hizmet Binası Onarım İşi” ihalesine ilişkin olarak Ömer Müh. Müş. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin 14.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 16.03.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  20.03.2007 tarih ve 8527 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.03.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

İhale kararını etkileyecek davranışlarda bulunduğu değerlendirilen başvuru sahibi Ömer Müh. Müş. Tic. ve San. Ltd. Şti. hakkında anılan Kanunun dördüncü bölümünde yer alan hükümler çerçevesinde işlem tesis edilmesi hususunun ihaleyi yapan idareye bildirilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; sözleşmeye davet yazısı üzerine 07.03.2007 tarihinde idareye ilgili belgelerin sunulduğu, ancak idare tarafından 08.03.2007 tarihinde iş bitirmesi olmayan ikinci avantajlı teklif sahibinin sözleşmeye davet edildiği, 12.02.2007 ihale tarihi itibari ile kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borçlarının bulunmadığı, idarenin teyit istediği 1008860.60 nolu SSK işlem dosyasında herhangi bir borcun bulunmadığı, firmalarının Muğla SSK Müdürlüğü tarafından geç gönderilen dekonttan dolayı mağdur edilmemeleri gerektiği iddia edilmektedir.

 

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhaleye 16 istekli teklif vermiş olup ihale komisyonu tarafından tekliflerin tamamı geçerli kabul edilmiştir. Tekliflerin tamamının kabul edilmesi halinde Kamu İhale Genel Tebliği uyarınca aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde dikkate alınacak sınır değerin 90.057,76 YTL olduğu tespit edilen başvuru konusu ihalede, bu değerin altında beş isteklinin teklif verdiği anlaşılmış olup, ihale komisyonu tarafından sınır değer tespiti yapılmadan ve bu değerin altındaki toplam beş tekliften 77.000,00 YTL tutarında en düşük teklif sahibi Ömer Müh. Müş. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin ekonomik açıdan en avantajlı teklif, 79.240,00 YTL tutarında ikinci düşük teklifi veren Reşadiye Çağrı Pen. Ltd. Şti.’nin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenmesi işlemlerinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 38 inci madde hükmüne ve yapım işleri ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde dikkate alınması gereken hususların düzenlendiği Kamu İhale Genel Tebliğinin “Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi” başlıklı XIII.H.a bölümündeki düzenlemelere aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak incelenen ihalede; 14.03.2007 tarihli ihale kararının iptal edilerek tekliflerin, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 38 inci madde hükmüne ve yapım işleri ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde dikkate alınması gereken hususların ifade edildiği Kamu İhale Genel Tebliğinin “Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi” başlıklı XIII.H.a bölümündeki hususlar dikkate alınarak ihalenin yeniden karara bağlanması gerektiği anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul