En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2007/UY.Z-1450
  • Toplantı No: 2007/020
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 27.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/020
Gündem No :54
Karar Tarihi:27.04.2007
Karar No :2007/UY.Z-1450
Şikayetçi:
 Hayati AYIK / Çevre Mühendisi, Hacı Ahmet Baba Mah. Selçuklu Yapı Koop. G Blok 9 Kat:5 Yenişehir / ERZURUM
 İhaleyi yapan idare:
 İller Bankası Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, Atatürk Bulvarı No:21 Opera-Altındağ / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 12.04.2007 / 10952
Başvuruya konu ihale:
 2007/35906 İhale Kayıt Numaralı “Gölkent (SAKARYA) Kanalizasyon İnşaatı Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

18.04.2007 tarih ve 06.02.75.0170/2007-15 sayılı Değerlendirme Raporunda;

 

            İller Bankası Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı’nca 30.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Gölkent (SAKARYA) Kanalizasyon İnşaatı Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Hayati AYIK / Çevre Mühendisi´nin 12.04.2007 tarih ve 10952 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesinde; ihale mevzuatına aykırılık iddialarına yer verildiği,

           

Yapılan incelemede; İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Değerlendirme Raporunun incelenmesi sonucunda;

 

Başvuru dilekçesinde özetle; Kanalizasyon projeleri çevre mühendisliğin uzmanlık sahasında olan projeler olmasına rağmen 2007/35906 ihale kayıt numaralı Gölkent (Sakarya) Kanalizasyon İnşaatı ihale ilanının 4.4. maddesinde çevre mühendisliğine yer verilmediği, çevre mühendisliği bölümünde diğer yan derslere ilave olarak kanalizasyon dersi okutulduğu, diğer kurumların benzer ihale ilanlarının 4.4. maddelerinde çevre mühendisliğine yer verildiği, Yapım işlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Ait Tebliğin altıncı paragrafında yer alan “aldıkları akademik eğitime göre” ifadesi gereği ihale ilanında düzeltme yapılması veya ihalenin iptal edilmesi talep edilmektedir.

 

İncelenen ihaleye ait 04.04.2007 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayınlanan ihale ilanının ikinci maddesinde ihale konusu işinin, toplam 17.151 m uzunluğunda farklı çaplarda (Ø 200 - Ø 300 mm. çapları arasında) entegre contalı buhar kürlü beton boru ile kanalizasyon şebeke hattı ve bu hatlara ait muayene bacaları, parsel baca ve bağlantıları, bir adet terfi merkezi ve üniteleri ile toplam 1.679 M uzunluğunda Ø 200 mm Hdpe Boru ile terfi hattı yapılması işi olduğu ve 4.4 üncü maddesinde, ihale konusu iş veya benzer işe denk olarak inşaat mühendisi diplomasının kabul edileceği belirtilmiştir.

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 55 inci maddesinin (c) bendinde;  kendi meslekleri ile ilgili faaliyetlerini sürdürmeleri şartıyla iş deneyim belgesi yerine mezuniyet belgelerini sunan mühendis ve mimarların, aldıkları akademik eğitime göre ehliyetli oldukları görev alanı ile sınırlı yapım işlerinin ihalelerinde, mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen tutar kadar dikkate alınacağı, hangi mühendislik veya mimarlık bölümlerinin ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacağının ilan ve ihale dokümanında belirtilmesinin zorunlu olduğu düzenlenmiştir.

 

Söz konusu işin; toplam 17.151 m uzunluğunda farklı çaplarda (Ø 200 - Ø 300 mm. çapları arasında) entegre contalı buhar kürlü beton boru ile kanalizasyon şebeke hattı ve bu hatlara ait muayene bacaları, parsel baca ve bağlantıları, bir adet terfi merkezi ve üniteleri ile toplam 1.679 M uzunluğunda Ø 200 mm Hdpe Boru ile terfi hattı yapılması işlerini kapsayan yapım işi olduğu dikkate alındığında başvuru sahibinin ihale konusu iş veya benzer işe denk olarak sayılacak diplomalar arasında çevre mühendisliği diplomasının da sayılması gerektiği iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul