• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2007/UY.Z-1456
  • Toplantı No: 2007/020
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 27.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/020
Gündem No :71
Karar Tarihi:27.04.2007
Karar No :2007/UY.Z-1456
Şikayetçi:
 Orhan Aydın, Ziyabey Caddesi 2.Sokak No:14/4 Balgat/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 22. Bölge Müdürlüğü 221. Şube Müdürlüğü, Yalıncak/TRABZON
Başvuru tarih ve sayısı:
 09.04.2007 / 10506
Başvuruya konu ihale:
 2007/33953 İhale Kayıt Numaralı “Trabzon Of Cumapazarı Kasabası Erenköy Deresi Taşkın Koruma İnşaatı Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

24.04.2007 tarih ve 06.02.65.0198/2007-25 sayılı Değerlendirme Raporunda;

 

            Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 22. Bölge Müdürlüğü 221. Şube Müdürlüğü’nce 26.04.2007  tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Trabzon Of Cumapazarı Kasabası Erenköy Deresi Taşkın Koruma İnşaatı Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Orhan Aydın´ın 09.04.2007 tarih ve 10506 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesinde ihale mevzuatına aykırılık iddialarına yer verildiği,

           

Yapılan incelemede; İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Değerlendirme Raporunun incelenmesi sonucunda;

 

Başvuru dilekçesinde özetle; söz konusu ihaleye konu işin ÇED Yönetmeliğinin Ek-II listesi 21/d maddesine göre ÇED raporuna tabi olduğu, proje için ÇED gerekli değildir belgesi alınmadığı için yapılacak ihalenin 2872 sayılı Çevre Kanununun 10 uncu maddesine ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 5 inci maddesine aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

İncelenen ihalede, İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 29 uncu maddesi gereğince iddia konusu ile ilgili olarak idareden bilgi ve belgelerin istenilmesi üzerine idare tarafından gönderilen ve 19.04.2007 tarih ve 11697 sayıyla Kurum kayıtlarına alınan belgelerin incelenmesi neticesinde, Trabzon Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’nün 16.03.2006 tarih ve 120 sayılı Kararı ile söz konusu proje hakkında “ÇED gerekli değildir” kararı alındığı ve “ÇED gerekli değildir” belgesi verildiği anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul