En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2007/UY.Z-1457
  • Toplantı No: 2007/020
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 27.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/020
Gündem No :72
Karar Tarihi:27.04.2007
Karar No :2007/UY.Z-1457
Şikayetçi:
 Osman Keskin, Ziyabey Caddesi 2.Sokak No:1/4 Balgat/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kestelek Bor İşletme Müdürlüğü, Kestelek Köyü 16500 Mustafakemal/BURSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 09.04.2007 / 10505
Başvuruya konu ihale:
 2007/38163 İhale Kayıt Numaralı “Konsantratör Tesisi İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

24.04.2007 tarih ve 06.02.64.0198/2007-26 sayılı Değerlendirme Raporunda;

 

            Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kestelek Bor İşletme Müdürlüğü’nce 30.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Konsantratör Tesisi İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Osman Keskin´in 09.04.2007 tarih ve 10505 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesinde ihale mevzuatına aykırılık iddialarına yer verildiği,

           

Yapılan incelemede; İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Değerlendirme Raporunun incelenmesi sonucunda;

 

Başvuru dilekçesinde özetle; söz konusu ihaleye konu işin ÇED Yönetmeliğinin Ek-I listesi 26/b maddesine göre ÇED raporuna tabi olduğu, proje için ÇED olumlu belgesi alınmadığı için yapılacak ihalenin 2872 sayılı Çevre Kanununun 10 uncu maddesine ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 5 inci maddesine aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

İncelenen ihalede, İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 29 uncu maddesi gereğince iddia konusu ile ilgili olarak idareden bilgi ve belgelerin istenilmesi üzerine idare tarafından gönderilen ve 18.04.2007 tarih ve 11670 sayıyla Kurum kayıtlarına alınan belgelerin incelenmesi neticesinde, Bursa Valiliği İl Çevre Müdürlüğü’nün 30.01.2002 tarih ve 01 sayılı Kararı ile söz konusu proje hakkında “Çevresel Etkileri Önemsizdir” kararı alındığı ve “Çevresel Etkileri Önemsizdir” belgesi verildiği anlaşılmıştır.

 

 

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul