• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2007/UY.Z-1530
  • Toplantı No: 2007/023
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/023
Gündem No :2
Karar Tarihi:07.05.2007
Karar No :2007/UY.Z-1530
Şikayetçi:
 İnci Karadüz, Ataç 2 Sokak No:66/9 Kızılay/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü VII. Bölge Müdürlüğü 72.Şube Müdürlüğü, Yeşilırmak Mahallesi GOP Bulvarı - TOKAT
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.04.2007 / 11721
Başvuruya konu ihale:
 2007/43073 İhale Kayıt Numaralı “Tokat-Turhal Yenisu Kasabası Kuru ve Soğanlı Deresi Taşkın Koruma İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

30.04.2007 tarih ve 06.02.95.0198/2007-30 sayılı Değerlendirme Raporunda;

 

            Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü  VII. Bölge Müdürlüğü 72.Şube Müdürlüğü’nce 04.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılacak “Tokat-Turhal Yenisu Kasabası Kuru ve Soğanlı Deresi Taşkın Koruma İnşaatı”  ihalesine ilişkin olarak İnci Karadüz´ün 19.04.2007 tarih ve 11721 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesinde ihale mevzuatına aykırılık iddialarına yer verildiği,

           

Yapılan incelemede; İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Değerlendirme Raporu ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

 

Başvuru dilekçesinde özetle; söz konusu ihaleye konu işin Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin Ek-II listesi 21/d maddesine göre ÇED raporuna tabi olduğu, proje için ÇED gerekli değildir belgesi alınmadığı için yapılacak ihalenin 2872 sayılı Çevre Kanununun 10 uncu maddesine ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5 inci maddesine aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

İncelenen ihalede, İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğinin 29 uncu maddesi gereğince iddia konusu ile ilgili olarak idareden bilgi ve belgelerin istenilmesi üzerine idare tarafından gönderilen ve 30.04.2007 tarih ve 12557 sayıyla Kurum kayıtlarına alınan yazı ve eklerinin incelenmesi neticesinde; Çevre ve Orman Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü’nün  06.11.2006 tarih ve 9124 sayılı yazısı ile söz konusu proje hakkında “ÇED gerekli değildir” kararı verildiği anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul