• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2007/UY.Z-1532
  • Toplantı No: 2007/023
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/023
Gündem No :4
Karar Tarihi:07.05.2007
Karar No :2007/UY.Z-1532
Şikayetçi:
 Ayşe AVCI, Atatürk Caddesi No:10 Marmaris/MUĞLA
 İhaleyi yapan idare:
 Kayseri İl Özel İdaresi İl Genel Sekreterliği, Kocasinan Bulvarı - Kocasinan / KAYSERİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.04.2007 / 11431
Başvuruya konu ihale:
 2007/42989 İhale Kayıt Numaralı “Kayseri- Pınarbaşı- Y. Beyçayırı (Çakmakveli Kaynağı) ve Sevişler Mahallesi (Doğu Kaynağı) Y.Ü.S. Sulama Tesisi İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.05.2007 tarih ve 06.02.90.0198/2007-33 sayılı Değerlendirme Raporunda;

 

            Kayseri İl Özel İdaresi İl Genel Sekreterliği nce 03.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Kayseri- Pınarbaşı- Y. Beyçayırı (Çakmakveli Kaynağı) ve Sevişler Mahallesi (Doğu Kaynağı) Y.Ü.S. Sulama Tesisi İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Ayşe Avcı´nın 17.04.2007 tarih ve 11431 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesinde ihale mevzuatına aykırılık iddialarına yer verildiği,

           

Yapılan incelemede; İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Değerlendirme Raporu ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

 

Başvuru dilekçesinde özetle; söz konusu ihaleye konu işin Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin Ek-II listesi 16/o ve 21/p maddelerine göre ÇED raporuna tabi olduğu, proje için ÇED gerekli değildir belgesi alınmadığı için yapılacak ihalenin 2872 sayılı Çevre Kanununun 10 uncu maddesine ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5 inci maddesine aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

İncelenen ihalede, İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğinin 29 uncu maddesi gereğince iddia konusu ile ilgili olarak idareden bilgi ve belgelerin istenilmesi üzerine idare tarafından gönderilen ve 30.04.2007 tarih ve 12573 sayıyla Kurum kayıtlarına alınan yazı ve eklerinin incelenmesi neticesinde; Kayseri Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ÇED Planlama Şube Müdürlüğü’nce  idareye hitaben düzenlenen 26.04.2007 tarih ve 1571 sayılı yazıda; söz konusu faaliyetin, sulama yapılacak alanın 100 hektarın altında olmasından dolayı ÇED Yönetmeliği kapsamı dışında kaldığının belirtildiği anlaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul