En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2007/UY.Z-1533
  • Toplantı No: 2007/023
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/023
Gündem No :5
Karar Tarihi:07.05.2007
Karar No :2007/UY.Z-1533
Şikayetçi:
 Fatih ÇAY, Atatürk Caddesi No:40/c GÜMÜŞHANE
 İhaleyi yapan idare:
 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü XXII. Bölge Müdürlüğü 226. Şube Müdürlüğü, Çıtlakkale Mahallesi Ürün Sokak No:8 28200 GİRESUN
Başvuru tarih ve sayısı:
 09.04.2007 / 10531
Başvuruya konu ihale:
 2007/39811 İhale Kayıt Numaralı “Giresun Merkez Büyükgüre Deresi İkmali (Teyyaredüzü Mah. Yerleşim Yerleri ) Taşkın Koruma İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

30.04.2007 tarih ve 06.02.67.0198/2007-29 sayılı Değerlendirme Raporunda;

 

            Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü  XXII. Bölge Müdürlüğü 226. Şube Müdürlüğü’nce 30.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Giresun Merkez Büyükgüre Deresi İkmali (Teyyaredüzü Mah. Yerleşim Yerleri ) Taşkın Koruma İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Fatih ÇAY´ın 09.04.2007 tarih ve 10531 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesinde ihale mevzuatına aykırılık iddialarına yer verildiği,

           

Yapılan incelemede; İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Değerlendirme Raporunun incelenmesi sonucunda;

 

Başvuru dilekçesinde özetle; söz konusu ihaleye konu işin ÇED Yönetmeliğinin Ek-II listesi 21/d maddesine göre ÇED raporuna tabi olduğu, proje için ÇED gerekli değildir belgesi alınmadığı için yapılacak ihalenin 2872 sayılı Çevre Kanununun 10 uncu maddesine ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5 inci maddesine aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

İncelenen ihalede, İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğinin 29 uncu maddesi gereğince iddia konusu ile ilgili olarak idareden bilgi ve belgelerin istenilmesi üzerine idare tarafından gönderilen ve 24.04.2007 tarih ve 11991 sayıyla Kurum kayıtlarına alınan belgelerin incelenmesi neticesinde, Çevre ve Orman Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü’nün 15.03.2005 tarihli Kararı ile söz konusu proje hakkında “ÇED Gerekli Değildir” kararı alınarak “ÇED Gerekli Değildir” belgesinin verildiği anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul