• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2007/UY.Z-1587
  • Toplantı No: 2007/023
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/023
Gündem No :70
Karar Tarihi:07.05.2007
Karar No :2007/UY.Z-1587
Şikayetçi:
 Ayşe AVCI, Atatürk Cad. No:10 Marmaris/MUĞLA
 İhaleyi yapan idare:
 Adana Valiliği İl Özel İdaresi, Adana Valiliği Batısı Seyhan/ADANA
Başvuru tarih ve sayısı:
 13.04.2007 / 11152
Başvuruya konu ihale:
 2007/37748 İhale Kayıt Numaralı “Adana-Tufanbeyli-Ortaköy Derinkuyu (Y.A.S.) Yağmurlama Sulama Tesisi İnşaatı Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.05.2007 tarih ve 06.02.79.0198/2007-36 sayılı Değerlendirme Raporunda;

 

            Adana Valiliği İl Özel İdaresi’nce 27.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Adana-Tufanbeyli-Ortaköy Derinkuyu (Y.A.S.) Yağmurlama Sulama Tesisi İnşaatı Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Ayşe AVCI´nın 13.04.2007 tarih ve 11152 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesinde ihale mevzuatına aykırılık iddialarına yer verildiği,

           

Yapılan incelemede; İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Değerlendirme Raporu ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

 

Başvuru dilekçesinde özetle; söz konusu ihaleye konu işin Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin Ek-II listesi 16/o maddesine göre ÇED raporuna tabi olduğu, proje için ÇED gerekli değildir belgesi alınmadığı için yapılacak ihalenin 2872 sayılı Çevre Kanununun 10 uncu maddesine ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5 inci maddesine aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

İncelenen ihalede, İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğinin 29 uncu maddesi gereğince iddia konusu ile ilgili olarak idareden bilgi ve belgelerin istenilmesi üzerine idare tarafından gönderilen ve 24.04.2007 tarih ve 11979 sayı ile 04.05.2007 tarih ve 13091 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan yazılar ve eklerinin incelenmesi neticesinde; Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’nin Ek-II listesi  “Tarım, orman, su kültürü ve gıda” başlıklı 16/o maddesinde “o) Tarımsal amaçlı su yönetimi projeleri ( 100 hektar ve üzeri)” düzenlemesinin yer aldığı; idare tarafından gönderilen belgelerin incelenmesi neticesinde bu düzenlemeye göre sulama alanının 100 hektarın altında kaldığı, tespit edilen söz konusu projenin ÇED Yönetmeliği kapsamında olmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul