En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2007/UY.Z-1589
  • Toplantı No: 2007/023
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/023
Gündem No :72
Karar Tarihi:07.05.2007
Karar No :2007/UY.Z-1589
Şikayetçi:
 Hayati Ayık DSİ 8.Bölge Müdürlüğü ERZURUM
 İhaleyi yapan idare:
 Muğla Konacık Belediye Başkanlığı, Atatürk Bulvarı No.1 Konacık Bodrum / MUĞLA
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.04.2007 / 11562
Başvuruya konu ihale:
 2007/44148 İhale Kayıt Numaralı “Konacık(Muğla) Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı Yapım İşi-Mbr Sistemli Atıksu Arıtma Tes.İnş. Yapımı ” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.05.2007 tarih ve 06.02.91.0111/2007-16 sayılı Değerlendirme Raporunda;

 

            Muğla Konacık Belediye Başkanlığınca 08.05.2007  tarihinde Açık ihale usulü ile  yapılacak olan “Konacık(Muğla) Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı Yapım İşi-mbr Sistemli Atıksu Arıtma Tes.İnş. Yapımı”,  ihalesine ilişkin olarak Hayati Ayık’ın  18.04.2007 tarih ve 11562 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesinde,

           

İhale mevzuatına aykırılık iddialarına yer verildiği,

           

Yapılan incelemede;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Değerlendirme Raporu ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

 

Başvuru dilekçesinde özetle, 2007/44148 İKN’li ihalede ihale konusu membran atık su arıtma tesisinin sadece çevre mühendisliğinin uzmanlık alanında olmasına rağmen ihale ilanında “Şantiye şefi : İnşaat veya çevre mühendisi, işletme mühendisi: kimya veya çevre mühendisi” istenildiği, membran atık su tesislerinin özel bir branş olarak çevre mühendisliğine has olduğu, inşaat mühendisliğinde membran atıksu arıtma tesislerine ile ilgili hiçbir ders verilmediği, istenilen personel arasında veya denilmesi sonucunda ihalede hiçbir çevre mühendisinin çalışmayabileceği, iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak; ihaleye ait idari şartnamede ve ihale ilanında teknik personel olarak “1 adet Şantiye Şefi İnşaat veya Çevre Mühendisi asgari 3 yıl deneyimli

1 adet Şantiye Mühendisi İnşaat veya Çevre Mühendisi asgari 2 yıl deneyimli

1 adet Şantiye Mühendisi Makine Mühendisi asgari 2 yıl deneyimli

1 adet Şantiye Mühendisi Elektrik Mühendisi asgari 2 yıl deneyimli

1 adet İşletme Mühendisi Çevre veya Kimya Mühendisi asgari 2 yıl deneyimli

1 adet Topograf asgari 2 yıl deneyimli” istenilmiştir.

 

Atık su arıtma tesislerine ilişkin olarak tesisin tasarlandırılması ve inşasının çevre mühendisliği ve inşaat mühendisliği bölümlerinin her ikisinin de ilgi alanında yer aldığı, her iki bölümde de atıksu arıtma tesislerine ilişkin dersler bulunduğu, bu haliyle söz konusu tesisin tasarlanması ve inşasının interdisipliner bir alan olarak değerlendirilmesi nedeniyle şantiye mühendisinin “İnşaat veya Çevre Mühendisi” olarak tanımlanmasının mevzuata aykırı olmadığı anlaşılmıştır.

 

İşletmeye ilişkin olarak teknik şartnamenin “işletme ve bakım şartnamesi”nde yüklenicinin işletme ve bakıma ilişkin olarak bulundurması zorunlu olan asgari personel nitelikleri “

Tesis Müdürü (Çevre Mühendisi)

Proses ve Labaratuar sorumlusu (Kimya veya Çevre Mühendisi)

Mekanik ve Elektrik sorumlusu (Makine ve/veya Elektrik Mühendisi)

Operatör (Makine ve/veya Elektrik teknisyeni” olarak belirlenmiştir.

 

Söz konusu işin işletilmesinde de “çevre mühendisi”ne yer verildiği tespit edilmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul