En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2007/UY.Z-1595
  • Toplantı No: 2007/024
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/024
Gündem No :5
Karar Tarihi:10.05.2007
Karar No :2007/UY.Z-1595
Şikayetçi:
 Osman ÜNLÜ, Şenyuva Mahallesi Mertler Sokak No:18 Beştepe/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Bayburt Belediye Başkanlığı, Cumhuriyet Caddesi No:33 69000 BAYBURT
Başvuru tarih ve sayısı:
 25.04.2007 / 12144
Başvuruya konu ihale:
 2007/41818 İKN|li “Katı Atık ve Tıbbi Atık Düzenli Depolama Sahası Yapımı, İşletilmesi ve Eski Çöp Döküm Sahasının Rehabilitasyonu Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

08.05.2007 tarih ve 06.03.05.0176/2007-35 sayılı Değerlendirme Raporunda;

 

            Bayburt Belediye Başkanlığınca 10.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan 2007/41818 İKN´li “Katı Atık ve Tıbbi Atık Düzenli Depolama Sahası Yapımı, İşletilmesi ve Eski Çöp Döküm Sahasının Rehabilitasyonu Yapım İşi”. ihalesine ilişkin olarak Osman ÜNLÜ’nün 25.04.2007 tarih ve 12144 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesinde ihale mevzuatına aykırılık iddialarına yer verildiği,

           

Yapılan incelemede;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Değerlendirme Raporu ve eklerinin  incelenmesi sonucunda;

 

Başvuru dilekçesinde özetle; şikayet konusu ihalenin, 16.12.2003 tarih ve 25318 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin EK-I listesine göre ÇED yönetmeliğine tabi olduğu halde, “ÇED Gerekli Değildir” belgesi alınmadığı, bu haliyle ihalenin, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5 inci maddesi ile 2872 sayılı Çevre Kanununun 10 uncu maddesine aykırı olduğu ve ihalenin iptal edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

            Yapılan incelemede;

 

            Şikayete konu ihaleye ilişkin “ÇED Gerekli Değildir” belgesinin alınmış olduğu anlaşılmıştır.

 

 

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul