• Karar No: 2007/UY.Z-1664
  • Toplantı No: 2007/026
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/026
Gündem No :3
Karar Tarihi:17.05.2007
Karar No :2007/UY.Z-1664
Şikayetçi:
 H. Karakaya İnşaat Tic. ve San. Ltd. Şti. Vekili Av. Semra Bayraktar, 1. Harput Cad. Korkmaz İşhanı Kat:6 No:504 ELAZIĞ
 İhaleyi yapan idare:
 H. Karakaya İnşaat Tic. ve San. Ltd. Şti. Vekili Av. Semra Bayraktar, 1. Harput Cad. Korkmaz
Başvuru tarih ve sayısı:
 01.05.2007 / 12817
Başvuruya konu ihale:
 2006/109056 İhale Kayıt Numaralı “Kapalı Halı Saha Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

15.05.2007 tarih ve 06.03.19.0065/2007-17 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

Kars Belediye Başkanlığı tarafından 07.09.2006 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan

“Kapalı Halı Saha Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak H. Karakaya İnşaat Tic. ve San. Ltd. Şti.

Vekili Av. Semra Bayraktar’ın 01.05.2007 tarih ve 12817 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe

ile başvuruda bulunduğu,

Yapılan inceleme neticesinde;

Başvurunun görev yönünden reddine,

Başvuru dilekçesinin bir örneğinin ilgisi nedeniyle İçişleri Bakanlığına gönderilmesine

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

Başvuru dilekçesinde özetle; ihalenin müvekkil şirket tarafından kazanıldığı, sözleşme

imzalanarak işin bitirildiği ve kabulünün yapıldığı, ancak idare tarafından ödenmesi gereken

hakedişin ödenmediği, belediye başkanlığının zorlaması üzerine müvekkil şirkete taksit sözleşmesi

imzalatıldığı, idarenin bu iş için ödeneği yoksa ihaleye çıkmamasının gerektiği, ödeneğinin

bulunması durumunda ise, bu iş için ayrılan ödeneği başka işlerde kullanmasının yasalara aykırı

olduğu, idarenin bu işlemleri sonucu müvekkil şirketin zarara uğratıldığı iddialarına yer verilmiştir.

4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde Kamu İhale Kurumunun görevleri arasında;

İhalenin başlangıcından sözleşmenin imzalanmasına kadar olan süre içerisinde idarece yapılan

işlemlerde bu Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığına ilişkin şikayetleri

inceleyerek sonuçlandırmak görevi bulunmakta olup, başvuru sahibinin 30.04.2007 tarihli

dilekçesinin incelenmesi neticesinde; başvurunun, sözleşmenin yürütülmesi sırasında idare ile

başvuru sahibi arasında doğan anlaşmazlıklara ilişkin olduğu anlaşılmıştır.

ıklanan nedenlerle;

1) Başvurunun görev yönünden reddine,

2) Başvuru dilekçesinin bir örneğinin ilgisi nedeniyle İçişleri Bakanlığına gönderilmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul